Diverse material

Här lägger vi diverse material, länkar och dokument:

Bostadsförsörjningsstrategi Norrtälje kommun 2017

Underlag för bostadsförsörjningsstrategi Norrtälje kommun 2017

Hela Sverige Ska Levas webbsida

Översiktsplan Norrtälje Kommun 2040

Gammal översiktsplan för Edsbro från 1995

Handlingsplan landsbygdsprogrammet 25 april 2019

Det antagna Landsbygds- och skärgårdsprogrammet 2018

Frågor till politikerna 2018

Remissyttrande Landsbygdsprogrammet 2017

Landsbygdsprogram-remiss sept 2017

Sammanfattning från Edsbro-enkäten 2017

Inbjudan träff utanför ICA 2017

Urval av enkätsvar

Enkätfrågor