Diverse material

Foto: Goumbik från Pixabay

Här lägger vi diverse material, länkar och dokument:

Vårt yrkande i granskningsprocessen för ÖP2050, juni 2024

ÖP2050 Granskningsförslag Norrtälje kommun – våren 2024

Leader-workshop om utveckling efter LEA:n, nov 2023

Skrivelse om hastighetsbegränsning genom Edsbro

Vår insändare om kommunens trafikstrategi

Edsbro kulturmiljöutredning 2016

Servicebanken – en resurs för landsbygden

Bilda bygdebolag! Tack Coompanion Roslagen!

Bostadsförsörjningsstrategi Norrtälje kommun 2017

Underlag för bostadsförsörjningsstrategi Norrtälje kommun 2017

Hela Sverige Ska Levas webbsida

Översiktsplan Norrtälje Kommun 2040

Fördjupad översiktsplan för Edsbro från 1995

Handlingsplan landsbygdsprogrammet 25 april 2019

Det antagna Landsbygds- och skärgårdsprogrammet 2018

Frågor till politikerna 2018

Remissyttrande Landsbygdsprogrammet 2017

Landsbygdsprogram-remiss sept 2017

Sammanfattning från Edsbro-enkäten 2017

Inbjudan träff utanför ICA 2017

Urval av enkätsvar

Enkätfrågor