Diverse material

Här lägger vi diverse material, länkar och dokument:

Hela Sverige Ska Levas webbsida

Översiktsplan Norrtälje Kommun 2040

Gammal översiktsplan för Edsbro från 1995

Handlingsplan landsbygdsprogrammet 25 april 2019

Det antagna Landsbygds- och skärgårdsprogrammet 2018

Frågor till politikerna 2018

Remissyttrande Landsbygdsprogrammet 2017

Landsbygdsprogram-remiss sept 2017

Sammanfattning från Edsbro-enkäten 2017

Inbjudan träff utanför ICA 2017

Urval av enkätsvar

Enkätfrågor