Våra arbetsgrupper

Foto: StartupStockPhotos från Pixabay


Dessa är våra nuvarande arbetsgrupper. Understrukna är aktiva och kursiva är vilande/ej startade. Kontakta oss här om du vill vara med i nån grupp, vare sen den är aktiv, vilad/ej startad eller ej ens finns med på listan.

 • Infrastruktur & Allm. färdmedel
  Allmänna färdmedel
  Bredband/fiber
  Cykelvägar
  – VA-nätet
  – Gator och bilvägar
 • Bygga & Bo
 • Upplevelse & Turism
 • Förutsättningar och villkor för företagande
 • Tillgång till service
  Skola & förskola
  – Vård och omsorg
 • Kultur & Fritid
  Biblioteket
  – Parker
  Aktivitetspark
 • Lokal utvecklingsplan  
 • Krisförberedande grupp
 • Sjöar & vattendrag
 • Socialt arbete
 • Kommunikation & administration
  Kommunikation (webbsida, soc. medier mm)
  Ekonomi
  Sponsorer

November 2020