Våra arbetsgrupper

Foto: StartupStockPhotos från Pixabay


Dessa är våra nuvarande arbetsgrupper. Kursiva är vilande/ej startade. Flertalet av de aktiva arbetsgrupperna är länkade till egen sida med mer info. Kontakta oss här om du vill vara med i nån grupp, vare sen den är aktiv, vilad/ej startad eller ej ens finns med på listan.

Oktober 2021