Lokal utvecklingsplan/LEA

Edsbro tätort
Vy i filmen över Edsbro tätort
Bakgrund

Det hela började år 2019 när Framtid Edsbro började göra en Lokal Utvecklingsplan (LUP) för Edsbrobygden. Ganska snart insåg vi att detta var ett stort arbete som kräver mycket ideellt arbete. Då kom förslaget att ansöka om att delta i ett Leaderprojekt vilket ledde till att Leader Stockholmsbygd föreslog att göra en LEA – en Lokalekonomisk analys. Det visade sig att Leader letade efter några pilotområden i Sverige och tyckte vår bygd skulle kunna vara ett lämpligt sådant. LEA-projektet inleddes vid årsskiftet 2019/2020 och har haft en lång väg genom perioder av Covid-19 och andra hinder men nu, november 2022, är vi i hamn.

Framtid Edsbro har varit den som ansökt om projektet och vi har lagt mycket ideell tid på att få projektet att bli så bra som möjligt. Det har också varit två stormöten för hela bygden där vi dels inventerat hur läget ser ut i form av resurser, möjligheter, service, behov osv och dels har vi även tillsammans spånat idéer och framfört konkreta önskemål om hur Edsbrobygden ska kunna utvecklas. LEA-projektet bygger även på statistik från Statistiska Centralbyrån och en del av projektet handlar om hur man kan ta tillvara de resurser som finns i bygden. Allt detta har mynnat ut i en handlingsplan som visar på konkreta åtgärder för att få en ännu mer blomstrande bygd. Och slutprodukten blev en film och en folder om Edsbrobygdens LEA-projekt. Dessa visades under Landsbygdsforum i Norrtälje Kommun 29 november 2022. Allt material kan du se nedan.

Tack Susanne, Elin och Cristina på Leader Stockholmsbygd och Sarah på Coompanion för er hjälp!

Här kan du se och läsa allt material:

Klicka på filmen nedan:

Klicka för att läsa foldern nedan:

Folder LEA Edsbrobygden
Folder LEA Edsbrobygden

Här kan du läsa handlingsplanen vi tagit fram – klicka här

Här finns även länk till statistiken som användes för projektet – klicka här

Här finns länkar till mer info om bygden, t ex företag, föreningar, evenemangskalender osv – klicka här

Länk till powerpoint om Edsbrobygden som visades på Landsbygdsforum 2022