Lokal utvecklingsplan

Vi har påbörjat arbetet med en lokal utvecklingsplan och målet är att få den klar sommaren/hösten 2020. Steg 1 är att göra en ortsanalys för att få fakta och se förutsättningarna för vår bygd, och där får vi hjälp av såväl Leader Stockholmsbygd och av Norrtälje kommun.

När analysen är klar börjar steg 2 då vi kommer att påbörja själva utvecklingsplanen. Där kommer vi under våren/sommaren 2020 att gå ut och be och få in förslag och idéer från bygdens invånare. Och preliminärt efter sommaren när vi har ett utkast klar kommer vi bjuda in till ett stormöte för att diskutera planen så att den är ordentligt förankrad.

Utvecklingsplanen ska vi sen använda i dialog med kommunen för utveckling av hela Edsbrobygden.

När vi har mer info kommer vi att lägga upp det här.