Om Framtid Edsbro


Framtid Edsbro är en ideell och politisk obunden lokal utvecklingsgrupp som arbetar för Edsbrobygdens utveckling och framtid. I bygden ingår tätorten Edsbro samt orterna Sättraby, Ununge, Smara, Koludden, Sonö och alla byar däremellan. Framtid Edsbro är en arbetsgrupp inom Edsbro Hembygdsförening (länk EHFs webbsida) och vårt syfte är att bidra till att Edsbrobygden blir så levande så möjligt. Att vi är en del av en levande och välmående landsbygd där service fungerar som den ska och att det ska vara attraktivt att bo och flytta till Edsbro. Framtid Edsbro söker i varje fråga bredast möjliga samarbete med andra grupper och enskilda i Edsbro. Framtid Edsbro är öppen för alla som delar samma syfte och mål. Se vår värdegrund här. Man kan välja om man vill engagera sig i någon specifik fråga och/eller mer allmänt. Vill du vara med och bidra till en levande och välmående Edsbrobygd så skicka ett meddelande här.

Vi har även en Facebookgrupp där vi dels informerar vad vi gör och vad som sker och dels där bygdens invånare kan komma med förslag, idéer och frågor. Gå till Facebookgruppen här.

Framtid Edsbro är också medlemmar i Hela Sverige Ska Leva, en sammanslutning för landets alla lokala utvecklingsgrupper.

Detta har vi gjort under 2023: Se listan här

Detta har vi gjort under 2022: Se listan här

Detta har vi gjort under 2021: Se listan här

Tidigare år 2017-2020 gjordes ingen sammanställning.

.

HISTORIK: Den 23:e maj 2017 bjöd kommunen in till ett dialogmöte om landsbygdsprogrammet i Edsbro bygdegård där ett 20-tal Edsbrobor deltog. Detta möte inspirerade ett flertal att bilda en grupp som så småningom kallade sig “Framtid Edsbro”. 1:a träffen i gruppen var i juni 2017, där deltog 7 st boende från Edsbro. Gruppen ökade sen dess till ca 14 deltagare, hälften kvinnor och hälften män. Under 2017 gjorde vi en enkät bland Edsbroborna som bas för att se vilka frågor vi skulle driva.

De frågor vi har drivit sen starten har bland annat varit följande (några av dem i samarbete med andra, främst Edsbro Hembygdsförening):
Rädda Edsbro bibliotek
Få fiber-bredband till Edsbro, Smara, Ununge mfl
Få park och aktivitetsparken i Edsbro att bli verklighet
Anordna politikermöte i Edsbro våren 2018 och 2022
Se till att kommunens landsbygdsprograms innehåll beaktar våra behov i Edsbro
Göra en lokal utvecklingsplan för Edsbro-området
Tagit initiativ till att Edsbro bygderåd bildades 2020
Tillsammans med vägföreningar fått en busskur i Brotorp
Rädda Edsbros vårdcentralsfilial
Påverka så att det blir fler bostäder i bygden

Bilden är en sammanfattning vad som togs upp vid mötet i bygdegården, och som kommunen sammanställde

Framtid Edsbro är medlemmar i Hela Sverige ska leva, som är en riksorganisation för ett land i balans så att hela Sverige ska leva, och som arbetar för stärka lokal utveckling. Läs mer här.