Park & aktivitetspark

Del av Edsbro park med Alf Olssons konstverk

Edsbro Park: Med start sommaren 2015 togs initiativ till att förvandla vildmarken från rondellen fram till skolan till en park för både aktivitet och vila. Kommunstyret uppvaktades både skriftligt och öga mot öga med ett detaljerat förslag – en aktivitetspark mellan skolan och ICA och en mer stillsam park i väster mot rondellen till. Kommunen planerade och budgeterade, och hösten 2018 stod parken i den västra delen klar.

Invigningen av aktivitetsparken i Edsbro 6 sept 2022


Aktivitetspark för barn & tonåringar: Från början var barnen i skolan med och drog upp önskemål för hur en aktivitetspark skulle kunna se ut. Därefter låg Framtid Edsbro på för att få kommunen att ta beslut vilket tog ett antal år och 2021 beslutade tillslut kommunfullmäktige om en aktivitetspark, om än med lägre budget än planerat. Därefter hade Framtid Edsbro regelbundet möten med kommunens projektledare och 6 september 2022 invigdes aktivitetsparken med pompa och ståt.

Det går att få till kommunala investeringar också hos oss på landsbygden, men det kräver både en hel del arbete och tålamod och inte minst en stark lokal opinion.

Här är länkar till invigningen och artiklar i lokaltidningen:

Länk till invigningen 6 september 2022

Här kan du läsa artikel i Norrtelje Tidning 1 juni 2021

Debattartikel i NT april 2021