Park & aktivitetspark

Del av Edsbro park med Alf Olssons konstverk

Med start sommaren 2015 togs initiativ till att förvandla vildmarken från rondellen fram till skolan till en park för både aktivitet och vila. Kommunstyret uppvaktades både skriftligt och öga mot öga med ett detaljerat förslag – en aktivitetspark mellan skolan och ICA och en mer stillsam park i väster mot rondellen till. Kommunen planerade och budgeterade, och hösten 2018 stod parken i den västra delen klar. Påverkan för att få till också aktivitetsparken pågår och en ny träff med kommunen är planerad till mitten av augusti. Vi återkommer när vi har mer att berätta. Det går att få till kommunala investeringar också hos oss på landsbygden, men det kräver både en hel del arbete och tålamod och inte minst en stark lokal opinion.