Fiber/Bredband

Här lägger vi löpande ut info om fiberutbyggnaden och övriga bredbandsfrågor. Senaste inlägget överst.
För FAQ (svar på vanligaste frågorna) se här.

Fiber
Fiber

Ny info om bredbandsutbyggnaden 7/12-23 (*uppdaterad 31/1-24)

Framtid Edsbros bredbandsgrupp har idag haft möte där vi precis som tidigare bjudit in de båda fiberbyggarna Norrtälje Energi och GlobalConnect (fd IP Only) samt Norrtälje kommun. Representanter från Edsbrobygdens olika områden fick svar på hur det ser ut för just deras område. Mer och mer av vår bygd får nu tillgång till bra bredband, återstår nu bara några få områden där vi hoppas på lämpliga lösningar. Pga vinterläget är grävarbetet pausat, men annat arbete fortgår. Här nedan ser du det aktuella läget område för område:

Så här är status för fiberutbyggnaden i Edsbrobygden

Områden som tidigare år fått fiber: 
Edsbro tätort, Smara, Koludden, delar av Sättraby/Sättralund, delar av Ununge.

Områden som fått fiber i år eller där det byggs just nu:

Ununge med omnejd: Anslutet. Bara återställningsarbeten kvar.

Sonö: Dito

Vagn: Dito

Dumran-Skenninge-Myskja: Håller på att byggas ut för fullt efter fått statligt stöd ifjol. Nu klart att Björksättra längst upp får lösning genom grävning via åkermark.

Skarnbro-Nybro: Håller också på att byggas ut.

Områden som delvis påbörjats, men i vissa delar saknas markavtal:

Sättraby med omnejd (Björksättra/Smalsjön/S:a Sättraby/Görvälstorp mm): Påbörjat, men några markavtal återstår. Sättraby bygdegård kommer att få fiber.

Rekinde: En markägare skriver ej på avtal, vilket hindrar de boende där från att få fiber.

Koludden: Saknas ännu markavtal för en ny markledning istället för luftledningen.

Ladbol/Johannesberg/Johanneslund: Där kommer s.k. ledningsrätt att ske då ett markavtal inte skrivits under. Detta gör att det kommer dröja en viss tid innan det blir klart.

Områden som kommer att börja byggas 2024 eller snarast:

Hällsättra: Beviljat PTS-stöd i år. Efter nyår ska Norrtälje Energi göra tidsplan för när byggnation kan börja.

Eklund: Speciallösning via luftledning görs av Norrtälje Energi.

Kristineholm: Har också fått positivt besked om statligt stöd, precis som Hällsätra ovan.

Bränntorpsvägen, Sättralund: upp till 5-6 fastigheter vill anslutas. Det diskuteras lösningar för hur man kan ansluta dessa. En del av dem blir dock för dyra, men kan finnas lösning via kraftledning. Norrtälje Energi får återkomma om detta. Alternativt kan man bilda fiberförening och ansöka om stöd hos kommunen.
* Norrtälje Energi har i januari 2024 beslutat att bygga fiber till 4 av dessa fastigheter. 3 av dessa har bokat sig.

Övriga områden som ej ännu fått fiber:

Söder om Erken, öster om Kristineholm: Här har Open Infra, enligt vissa ansedda som ett mindre seriöst bolag, lyckats ta del av det statliga stödet. Men det är högst osäkert om det kommer att byggas här.

Västerbol, Fansättra, Kragsta, Tranbol mm. Ingen lösning ännu. Kanske kan det ingå i ny PTS-ansökan framöver. Annars finns förstås möjlighet att bilda fiberförening eller göra vissa grävjobb själva.

Vagnåla och Ladängen: Dito

Gärsta torp: Här är det nog speciallösning som krävs. Egen grävning ner till Gärsta kanske.

Övrigt områdeMeddela oss här om ditt område ej finns omnämnt nånstans och ej fått fiber. Eller om du har frågor eller vill ha hjälp att ansluta dig.

.

Lyckat infomöte 30/1-23

Det blev ett välbesökt möte i Edsbro bygdegård för de i bygden som inte fått fiber ännu. Representanter från Framtid Edsbro, Norrtälje kommun, Norrtälje Energi och GlobalConnect/IP Only var där och berättade om planerna för respektive område. På slutet kunde man ställa sina specifika frågor till representanterna. Mötet var även videosänt för de som inte kunde närvara fysiskt.

Nu fortsätter arbetet med att hela bygden ska få bra bredbandslösningar. Så här ser läget ut just nu:

 • Ununge med omnejd är i sluttampen med att de sista ska få fiber installerat, och det inkluderar även Sonö och Vagn mfl.
 • Området runt Sättraby-Smalsjön och även söderut via Södra Sättraby mot Görvälstorp bearbetas just nu och prognosen ser där god ut. Likaså Rekinde.
 • För Johanneslund med omnejd så pågår projektering och lösning för fiberdragning undersöks.
 • Vägarna vid Dumran, Skeninge och Myskja har tillsammans med Skarnbro och Nybro fått erbjudande nyligen och där behövs det komma in fler bokningar för att bli av.
 • För Bränntorpsvägen diskuteras lösningar. Vi får återkomma om det längre fram.
 • Några områden som inte fått något erbjudande ännu är det öster om Edsbro (söder om vattnet), där diskuteras särskilda lösningar. Likaså Hällsätra och Eklund.

Så arbetet med att skapa bra bredbandslösningar för vår bygd fortsätter och är förhoppningsvis snart i mål. Nu hoppas vi på bra uppslutning med såväl bokningar som avtal med markägare.

Har du frågor så hör gärna av dig! En Facebook-grupp är startad för dem som bor längs Dumran-Skeninge-Myskja-vägarna, och den ska även vara öppen för dem som bor i Skarnbro och Nybro. Här är länk till den sidan

Länk till bokning för dem som fått erbjudande från Norrtälje Energi (Dumran-Skeninge-Myskja-vägarna och Skarnbro och Nybro): https://norrtalje.stadsnatsportalen.se/anslut/mig?oid=21953

Länk till de som fått erbjudande från GlobalConnect/IP Only (Sättraby-Smalsjön, S:a Sättraby-Görvälstorp, Johanneslund med omnejd, Rekinde, Vagn, Sonö, Ununge mfl): https://privat.globalconnect.se/privat/fiber/villa/

.

Infomöte för de som ej fått fiber ännu

Måndag 30 januari kl 19.00 blir det ett informationsmöte i Edsbro bygdegård för alla som ännu inte fått fiber. Kom och lyssna och ställ dina frågor om bredbandsutbyggnaden för ditt område! De som anordnar mötet är Framtid Edsbro, Norrtälje Energi, Globalconnect (fd IP Only) och Norrtälje kommun.

Vilka är mötet för?

Några områden har nu precis fått ta del av en kampanj såsom Skeninge/Dumran/Myskja-vägarna samt Skarnbro & Nybro, medan andra områden har fått det tidigare eller är på väg att få såsom Johanneslund med omnejd, Södra Sättraby och fortsatt mot Görvälstorp, Väster om Sättraby, Rekinde mfl. Sen finns det områden som i nuläget inte fått något erbjudande såsom Hällsätra, Vagnåla, Ladängen, Västerbol m fl.
Vi planerar att efter halva mötet dela upp oss i två grupper för att mer detaljerat svara på specifika frågor. Under mötet har man också möjlighet att beställa fiber.

Vill du delta digitalt?

Förhoppningsvis kommer vi kunna erbjuda digitalt deltagande för de som inte har möjlighet att närvara fysiskt. Skicka ett meddelande till bredband@edsbro.org så får du en länk till mötet. Då kan du skriva dina frågor i chatten.

Med på mötet är:

Magnus Rådahl, chef för stadsnät (fiber) på Norrtälje Energi

Robin Fransson, ansvarig för hela kommunen på Globalconnect (fd IP Only)

Peter Jansson, bredbandsstrateg på Norrtälje kommun

Lasse Björklund, (ideell) bredbandssamordnare för Framtid Edsbro

Lite om 5G jämfört med fiber 13/12-22

Vi har fått frågor om 5G och har därför tagit kontakt med professor Jens Zanders på KTH som är expert på området. Han säger att även om operatörerna säkert lär installera 5G på en del av sina master så förändrar det inte mycket mot hur det är idag. Man behöver enligt honom befinna sig högst några hundra meter från basstationen (dvs rätt mast) för att komma åt de riktigt höga hastigheterna som man pratar om. Är man ca en km bort så blir det ingen märkbar skillnad mot 4G. Därför är 5G mest ägnat för storstäder (eller möjligen även mindre städer), men inte för landsbygd och mindre tätorter. 

Kruxet med 5G likväl som 4G är ju att man måste dela uppkopplingen med alla andra i området, vilket gör att hastigheten sjunker betydligt. Speciellt i områden som här som befolkas mer på helger och under sommarhalvåret. Med fiber garanteras varje hushåll 1000 Mbit/s (eller vad man nu väljer för abonnemang). Mobilnäten är bra lösningar i extrem glesbygd (läs: delar av Norrland mm), men är främst (som namnet antyder) för mobila eller tillfälliga behov. De är inget att bygga permanent infrastruktur på i ett samhälle eller by.

Professor Zander berättade även en liten anekdot från hans fritidsboende på Gotland för 7-8 år sen när 4G var alldeles nytt och skulle lösa alla bredbandsproblem.  Han bodde i en samfällighet med ca 250 hushåll varav ca 30% fastboende.  De hade svårt att få ihop 150 hushåll (som var gränsen för anslutningsgraden) för fiberutbyggnad därför att Telia hade precis installerat en ny 4G-mast i området. Många av de fastboende tyckte då att 4G kapaciteten fungerade utmärkt .. på vintern .. sen kom våren och med den alla fritidsboende. Då fick de mycket snabbt en nästan fullständig uppslutning bakom fiberprojektet.

Status fiberutbyggnaden 1/12-22

Nu har vi fått besked från bolagen som bygger ut fibernätet i vår bygd. På mötet som Framtid Edsbro anordnade idag deltog 12 personer där tid också gavs till frågor & svar för var och ens specifika områden. Kommunens nya bredbandsansvarige Peter Jansson (ursprungligen från Edsbro) berättade även lite om vad hans arbete går ut på. Här följer en lista med område för område utifrån vad bolagen informerade om:

Områden där det för närvarande byggs fiber:

Ununge: Där IP Only nyligen bytt underentreprenör vilket gett mycket bra resultat. Nu går det undan och man har löst problem som den tidigare inte klarat av. Vår man Krister Lund, som gör ett fantastiskt ideellt jobb, är mycket nöjd med hur arbetet går. Nu har även Buddbolsvägen 37-57, Hansjötorp, Enlund och Åla gård inkluderats. Planen är att allt ska bli klart inom ett par månader. Facebookgrupp finns här för Ununge.

Sonö: Även här pågår utbyggnaden för fullt och allt beräknas vara installerat och klart inom ett par månader. Facebookgrupp Fiber i Sonö

Vagn: Som ovan. Här ingår även Vagnbroströmmen.

Områden där fiber förbereds (t ex markavtal, tillstånd mm):

Rekinde samt väster/söder om Smara: Byggbeslut finns och allting bereds och bygget beräknas komma igång 2023 förhoppningsvis.

Ladbol, Johannesberg, Johanneslund: Samma som Rekinde mm, se ovan. Kräver dock att anslutning från Lindholmen/Smara-området kan lösas först. 

Smalsjön, Björksättra, delar av Sättraby samt S. Sättraby – Görvälstorp: Samma som Rekinde.

Områden där statligt stöd för fiber nu beviljats:

Skenninge-Dumran-Myskja-vägarna: Norrtälje Energi har fått PTS-stöd, men utbyggnad kräver dock hög anslutningsgrad (= att många bokar fiber). Ett allmänt möte planeras i slutet på januari 2023 med Norrtälje Energi, m fl. Nu finns Facebookgrupp: Fiber i Dumran-Skeninge.

Nybro, Skarnbro: Se Skenninge-Dumran-Myskja.

Övriga områden som ej ännu fått fiber:

Västerbol, Fansättra, Kragsta, Tranbol mm: IP Only fick tyvärr ej beviljat statligt stöd 2022 här. Kanske får man titta på alternativa lösningar. Diskussion förs.

Bränntorpsvägen 89-118, Sättralund: Vi återkommer med mer info här.

Hällsätra: I nuläget svårt få lönsamhet då det är få fastboende och långt från befintlig fiberledning. Ej möjligt använda luftledningen till Koludden. Här får man diskutera alternativa lösningar, med egen grävning alternativt söka kommunalt stöd.

Eklund: Även här diskuteras lösningar med egen grävning alternativt söka kommunalt stöd.

Vagnåla och Ladängen: Se Hällsätra.

Koludden: (kompletterande anslutningar ska göras) IP Only ska dra en ny ledning hit längs vägen från Kristineholm.

Övrigt område: Meddela oss här om ditt område ej finns omnämnt nånstans och ej fått fiber.

Redan fått fiber sen tidigare: Edsbro tätort, Smara, Koludden, Sättraby.

.

Fiberutvidgningen fortsätter i bygden 3/6-22

(uppdaterat 18/6-22 i kursivt)

Vi hade nytt möte i bredbandsgruppen den 31 maj. Vi var 11 personer som deltog på mötet varav två ansvariga från IP Only respektive Norrtälje Energi. Vi gick igenom de områden som fått beviljat stöd ifjol och hur statusen är där och likaså de som ännu inte blivit beviljade och vilka som är med i ansökan för statligt stöd från PTS i år. Se lista nedan på status. Vi pratade även om att IP Only nu tagit över som s.k. kommunikationsoperatör (tidigare var det Telia som hade den uppgiften) åt Norrtälje Energi, vilket visat sig vara lite krångligt (verkar som Telia motarbetar skiftet). En del har fått problem av överföringen, och det är viktigt att felanmäla detta till sin operatör (Telia, Banhof etc).

Nästa möte planeras i december för att följa upp projekten, vill du få inbjudan kontakta oss här. Besked från PTS lägger vi ut här i december.

Status för våra olika områden:

Områden där fiber byggs eller är på gång (samtliga IP Only):

Ununge: Utbyggnaden av fiber pågår. Återstår en del innan det är klart. Arbetsmöte 8 juni. High Score Entreprenad AB  ny entreprenör.

Åla Gård, Hansjötorp och Buddbolsvägen: Start inom kort. Byggbeslut taget

Sonö: Markavtal så gott som klart, men ett hinder uppstått där (fornlämning) som dock ser ut att lösas. Byggbeslut taget

Vagn mm: Byggbeslut taget även här.

Rekinde samt väster/söder om Smara: Lite försenat, beräknas påbörjas i höst.

Ladbol, Johannesberg, Johanneslund: Samma som Rekinde mm, se ovan. Kräver dock anslutning från Lindholmen/Smara. 

Smalsjön, Björksättra, delar av Sättraby samt S. Sättraby – Görvälstorp: Infomöte för markägare i Sättraby bygdegård planeras. (Bygdegården lovas f.ö. fiber).

Områden som ingår i PTS-stöd i år:

Skenninge-Dumran-Myskja-vägarna: Ingår i Norrtälje Energis ansökan i år.

Nybro, Skarnbro: Ingår i Norrtälje Energis ansökan i år. (Hällsätra ingår ej, se nedan)

Västerbol, Fansättra, Kragsta, Tranbol mm: Ingår i IP Onlys ansökan i år. Lite mer hoppfullt denna gång.

Övriga områden:

Bränntorpsvägen: IP Only ska titta om det går att få med detta projekt i en PTS-ansökan.

Hällsätra: Ingår ej i Norrtälje Energis ansökan, pga för få permanentboende där. Kan bli aktuellt senare. 

Vagnåla: Ingår ej i IP Onlys ansökan. 

Koludden: IP Only har övertagit fibern från Telenor/OU. Efteranslutningar ska ske där. 

Övrigt område: Meddela oss här om ditt område ej finns omnämnt nånstans.
.

Uppdaterat läge om fiberutbyggnaden 1/2-22

Igår hade vi ett nytt möte med de båda fiberbolagen IP Only och Norrtälje Energi samt med kommunens bredbandssamordnare. Vi fick information om hur utbyggnadsläget ser ut i Edsbrobygden och känslan är att det ser ljust ut, att de flesta områden kommer att få fiber. Vissa områden kommer att byggas ut redan i år, medan andra kommer vara med i ny ansökan för statligt PTS-stöd i år. En hinder för årets ansökan är att fritidshus inte längre kan räknas in som stödberättigande. Detta gäller inte de områden som beviljades stöd för 2021, se nedan. Så här är läget.

Områden beviljade 2021 där IP Only planerar börja med beredning (markavtal och tillstånd) under våren, och trolig byggstart i sommar:

 • Sonö
 • Vagn med omnejd
 • Åla gård, Hansjötorp, Buddbolsvägen
 • Rekinde med omnejd
 • Ladbol, Johanneslund, Johannesberg, Bränntorpet med omnejd

Områden som ej beviljats 2021 men där IP Only ändå tror kunna bygga utan stöd, med samma tidsplan:

 • Väster om Sättraby (Smalsjön med omnejd)
 • Söder om Sättraby (Södra Sättraby till Görvälstorp)

Områden som ej beviljats 2021 men där Norrtälje Energi eller IP Only avser att söka för 2022:

 • Hällsättra med omnejd
 • Dumran-Skeninge-Myskja med omnejd
 • Tomta, Kragsta, Fansättra/Viken, Tranbol, Morsjön

Viktigt att känna till: Planer i all ära, men det finns faktorer som påverkar byggprocessen. Nr 1) är hur många som bokar sig för fiber, och där kan vi alla hjälpas åt att informera grannar som kanske ej är så insatta i läget. Nr 2) är att markavtal behöver skrivas under av markägare där fibern ska dras, även där kan vi hjälpa till att informera. Nr 3) är tillstånd som krävs från ex Trafikverket och övrigt som kan påverka.

Här nedan ser ni IP Onlys karta för vårt närområde och som gäller de två första kategorierna ovan. Grön färg är redan byggt eller under utbyggnad. Här syns ej Edsbro tätort med omnejd där Norrtälje Energi redan byggt, samt Koludden och Sättraby som också fått fiber. Blå är beviljade stöd och planeras påbörjas i år. Gul är ej beviljade stöd, men som ändå planeras påbörjas i år. Vi ska även nämna att IP Only idag 1/2-22 tar över fiberledningen till Koludden och kan efteransluta alla där som önskar.

IP Onlys ungefärliga karta 1/2-22. Se förklaringar ovan

Besked om statligt stöd 5/11-21

Nu har vi fått besked om vilka områden i Edsbrobygden där det statliga stödet (från PTS) blivit beviljat. IP Only har lyckats bra där medan Norrtälje Energi inte varit riktigt lika lyckosamma. Här nedan ser du hur det ser ut område för område. Observera att listan inte är på detaljnivå, och därför inte definierar exakt vilka fastigheter det handlar om.

Beviljat:

 • Sonö
 • Områden runt Ununge (ex Hansjötorp)
 • Vagn med omnejd (längs med Hallstaviksvägen)
 • Rekinde med omnejd
 • Ladbol, Johanneslund och Johannesberg
 • (Norrbyggeby, precis utanför bygden)

Ännu ej beviljat:

 • Dumran-Skeninge-Myskja med omnejd
 • Hällsätra med omnejd
 • Tomta, Kragsta, Fansättra/Viken, Tranbol, Morsjön  
 • Björksättra (söder om Smara), Smalsjön, mm
 • Söder om Sättraby mot Görvälstorp

Fiberbolagen kommer under närmsta tiden att komma ut med information till de områden som blivit beviljade stöd, och så småningom till de som inte blivit det. Några av de områden som ej blivit beviljade håller vi nu på att titta på om det trots allt ändå går att hitta en lösning för. Nu när IP Only och Norrtälje Energi ingått avtal om kommunikationsoperatör så möjliggör det samarbete i betydligt högre omfattning. Vi återkommer om det.

Uppdateringar kring statligt stöd 17/9-21

Statligt fiberstöd sökt för stor del av vår bygd

På senaste bredbandsmötet 16/9-21 i Framtid Edsbro deltog 11 representanter från bygdens olika områden samt ansvariga på de två fiberbolagen samt kommunens bredbandssamordnare. Vi fick nu status på vilka områden i Edsbrobygden som IP Only och Norrtälje Energi sökt statligt stöd för (PTS-stöd) och i princip hela vår bygd är med i ansökan med några få undantag (se lista nedan). Nu återstår att se vilka av dessa som beviljas stödet, och ges möjlighet att få utbyggnad från nästa år. I hela landet har det sökts för 7,4 miljarder av de 1,6 som finns att dela ut, så alla kommer ej att få bidrag i år. Vår kommun har sökt hela 10% av alla landets ansökningar (!). Vissa av våra områden har större chans att få, vilket meddelades på mötet. Senare i höst, troligen nov, kommer besked vilka som fått bidrag, och sen har bolagen 3 år på sig att slutföra ett projekt, men brukar gå betydligt fortare i de flesta fall. Skulle det inte bli bidrag i år, så får vi satsa på nästa års stödansökan som lär ge 1,3 miljarder. Mycket viktigt att poängtera är att även om det blir stöd, så krävs det att flertalet bokar sig för fiber när erbjudande kommer. Annars räcker inte ens statligt stöd.

Norrtälje Energi har sökt för:

 • Dumran-Skeninge-Myskja med omnejd
 • Hällsätra med omnejd
 • (Norrbyggeby, precis utanför bygden)
 • Förtätningar inom Edsbro tätort

IP Only har sökt för:

 • Åla, Hansjötorp, Hydinge med omnejd
 • Vagn med omnejd
 • Sonö
 • Tomta, Kragsta, Fansättra/Viken, Tranbol, Morsjön  
 • Ladbol, Johannesberg, Björksättra (söder om Smara), Smalsjön, mm
 • Söder om Sättraby mot Görvälstorp
 • Rekinde

Verkar ej ingå i år: Ladängen, Vagnåla och ev Kristineholm (om ej ingår i Lohärad-projekt)

Statligt stöd och bredband 11/3-21

Ununge får fiber
Ununge har vid årsskiftet fått positivt byggbeslut av IP Only och där håller man på med det praktiska förarbetet innan de börjar själva nedläggningen av fiber. Krister Lund är vår samordnare i Ununge och sköter kontakterna med IP Only mfl. Han nås på krister.lund@outlook.com

Problem med det statliga stödet
I år kan bredbandsaktörerna i Norrtälje kommun som sagt söka statligt stöd via PTS (Post- och Telestyrelsen). Men ett stort problem har uppstått – sämre lösningar ska enligt EU-regler jämställas med fiber. De sämre lösningarna är ex Telias FWA (fast bredband via mobilnätet) och som i de flesta fall bara kommer upp i 30 mbit/s och ofta inte ens det enligt vittnesmål från de som fått detta. Det ska jämföras med fiber som når upp till 1000 mbit/s (1 gigabit). Detta gör att fiber inte har möjlighet att få stöd för de fastigheter där Telia redan planerar utbyggnad med FWA. Kommunen har bett PTS och regeringen att ordna ett EU-undantag men ännu har inget svar kommit, och förhoppningsvis vet vi i april/maj hur det kommer att gå. Signalerna från PTS hittills är att först nästa år kanske det går att göra något, men då är stödet bara 200 miljoner jämfört med årets 1,6 miljarder. Att vänta ytterligare år på att vår kommuns landsbygd ska få fiber känns inte roligt för de som verkligen behöver en bättre lösning. Uppdaterat 12/3-21: Telia hävdar nu att de inte ska blockera för fiber, utan bara rapportera in adresser där någon beställt FWA. Enligt de vi talat med så ökar chanserna till stöd för fiber rejält. Och om någon/några råkar ha beställt FWA ska det inte vara hela världen. Vi hoppas detta är korrekt. I slutet på maj vet vi troligen mer, men det är först i höst vi vet hur stödet beviljats, om ansökningar i vårt område klarat konkurrensen med andra områden i Svealand.

Positivt besked från IP Only
Nu har vi i alla fall fått besked från IP Only att de avser att söka PTS-stödet för bl a Sonö och även andra områden runt Edsbro och Ununge. Exakt vilka de andra områdena är hoppas vi få klarhet i snart (och uppdaterar då här).

Så här ser det ut i bygdens olika områden just nu:
Fått fiber: Edsbro tätort med omnejd, Smara, Sättraby, Koludden.
Byggnation pågår: Ununge med omnejd.
Kvar att få fiber: Sonö, Skeninge/Dumran/Myskja-området, Vagn med omnejd samt några områden runt Ununge, runt Sättraby och runt Fansjön mfl.

Senaste bredbandsnytt 11/12-20

Varning! Som vi skrivit om tidigare, se 15/11, vill vi nu åter varna för Telias aggressiva kampanj av fast bredband via mobilnätet, även kallad FWA – Fixed Wireless Access. Nu skriver även Norrtälje Tidning om detta, att många riktar skarp kritik mot Telias säljkampanj som försvårar för dem som vill ha fiber, som är en betydligt bättre och säkrare lösning. Nu verkar det även som FWA hindrar fiberbyggarna att få statligt stöd genom att de inte kan söka bidrag om ett område fått FWA, vilket i praktiken ger Telia monopol. Telia som trots att de upprepade gånger lovat att inte hindra fiberutbyggnaden har ändå kampanjat hårt i vår bygd och säljarna har även farit med osanning om fibern.

FWA kan vara en bra lösning där fiber inte är möjligt, ex i områden som ligger för långt från fiberdragning och har mycket utspridda hus. Men det är väldigt få platser. De flesta kan räkna med fiber, även om det för vissa kan dröja ett par år. Man ska också känna till att FWA ofta är osäkrare än man lovar, enligt vissa förvisso bättre än mobilt bredband, men milsvid ifrån fiberuppkoppling. Vi ber därför alla som får erbjudande om Telias FWA att ta reda på fakta först, ex hur ser situationen ut för sin fastighet om att få bra bredband. Vi rekommenderar att kontakta kommunens bredbandssamordnare eller oss i Framtid Edsbros ideella bredbandsgrupp, vi är båda oberoende från alla företag. Mejla oss till bredband@edsbro.org 

Detta ska inte påverka Ununge som före jul räknar med att få ett positivt byggbeslut, då IP Only nu ska utvärdera de anbud från underentreprenörer som kommit in. Men även där kan Telias FWA skapa “hål” på vissa platser om nån beställer detta, vilket omöjliggör fiber där i framtiden. Värst är hotet mot ex Sonö, Vagn, mfl ställen där fiber nu utreds.

Se även uppdateringar nedan.

Fiberstatus 15/11-20

Uppdaterad 11/12-20 i rött

Ununge med omnejd: IP Only håller nu på att skriva klart markavtal med markägare och vägföreningar och därefter med underentreprenör som ska utföra arbetet. Planen är att arbetet ska utföras under 2021. Åla och Hansjötorp har inkluderats i området. Krister Lund är vår samordnare i Ununge. Har du inte bokat så gör det nu. Länk här. IP Only utvärderar nu anbud från underentreprenörer, och beräknar ta ett byggbeslut innan jul. Byggstart kan ske tidigast i januari och anslutning ske från april och framåt om vintern är någorlunda mild.

Edsbro tätort med omnejd: Fiber är installerat och klart i detta område våren 2020 av Norrtälje Energi. Ett antal fastigheter som bokat senare håller på att efteranslutas. Besiktning av hela området ska ha skett i sommar/höst av en oberoende besiktningsman. Har du anmärkning så meddela antingen Norrtälje Energi eller via oss (länk här).

Smara: Samma här, fast med IP Only. Några fastigheter (ff a i Ranås och Lindholmen på Edsbrosidan) återstår, där man inväntar samläggning med Vattenfall som sker först efter årsskiftet. Telia/Skanova tar nu ner kopparledningarna i Smara, men IP Only kommer erbjuda de som nu står utan fast förbindelse att få fiber.

Sonö: Kontakt har nu etablerats mellan Sonö och IP Only. Antal Szabolcs och Marie Franzén har inventerat intresset i Sonö och lämnat över siffrorna till IP Only, som vill återkomma efter årsskiftet då de vet hur det gått i Ununge. Har du frågor eller vill anmäla intresse så kontakta antalszabolcs@hotmail.com eller mariefranzen0609@gmail.com IP Only kommer innan jul skicka ut en intresseanmälan till alla i Sonö.

Dumran/Skeninge (Åsbyvägen, Skenningevägen och Myskjalundsvägen): Vi har haft dialog med såväl IP Only som Norrtälje Energi men det har ännu ej gett något resultat. Men nu när statliga medel för bredbandsutbyggnad når kommunen så hoppas vi detta område ska få del av dessa. Vi har även haft möte med kommunens bredbandssamordnare som hjälper till. Vi behöver veta hur många längs Skenningvägen och Myskjalundsvägen som är intresserade av att få fiber, i så fall meddela oss här.

Vagn med omnejd: Det är ca 7 fastigheter som ligger mittemellan Norrtälje Energis fiberområde och IP Onlys dito, som ej fått fiber. Där söker vi en kontaktperson. Några i Vagn och Vagnbrostömmen har fått ett erbjudande från IP Only, där egen grävning krävs. Vi hoppas fortfarande någon vill vara samordnare/kontaktperson för Vagnsområdet, meddela oss här.

Sättraby och Koludden: Där har merparten fått fiber för några år sedan. Däremot är det flera byar/hushåll utanför dessa som ej fått fiber. Där får man gärna meddela oss så att vi kan hjälpa till att dessa kan omfattas av kommande åtgärder.

Övriga områden Framförallt handlar det här om byar som är lite utspridda i bygden, t ex Hällsätra, Viken, Fansjön, Nybro, Eklund, Vagnåla, Ladängen m fl. Alla som anmält intresse till oss hoppas vi ska kunna komma med i kommande projekt när det finns stöd antingen från staten eller från kommunen. Har du ej gjort det förut så gör det här. Hällsätra, Nybro och Eklund har börjat samordna sig och utreder nu olika alternativ i samråd med vår bredbandsgrupp.

Telias kampanj: Vill passa på att nämna att Telia kör en kampanj för s k Fast bredband via mobilnätet (FWA – Fixed Wireless Access). Men detta är betydligt sämre än fiber, men OM fiber inte går att få i ett visst område då är detta ett alternativ. Men först bör man i såfall fått detta helt klarlagt (från oss eller från kommunens bredbandssamordnare). Vi rekommenderar starkt att vänta med att boka en sådan lösning tills dess. Annars kan man förstöra möjligheter för grannar/grannbyar som vill ha en betydligt bättre lösning. Kontakta (här) oss om ni har funderingar. Se även ovan 11/12-20

Bilda fiberförening: En del områden i Sverige och även i vår kommun, har valt att bilda en fiberförening. Anledningen kan vara att man själva vill kontrollera eller äga ett fibernät, eller inte orkar vänta till man erbjuds fiber av något bolag eller där man inte räknar med att kommersiellt erbjudas fiber. Vill man bilda en sån förening så finns en hel del stöd att få, ex från de som redan gjort så, eller från kommunens bredbandssamordnare. Man kan även få stöd från Byanätsforum, läs mer här.

Fiberstatus 15/4-20

Ununge: Nu har IP Only valt att göra ny kampanj i Ununge med omnejd. Planen är att den startar runt 1 maj och det handlar här om ett rätt stort geografiskt område då Ununge är relativt utspritt på många mindre delar. IP Only har sen omstarten förra året hittat ett betydligt bättre sätt att arbeta och med betydligt större kundnöjdhet, vilket arbetet i Smara vittnar om. Norrtälje kommun är också nöjda med deras arbeten det senaste året. Priserna är också mer differentierade och det billigaste alternativet, 18.050 kr, blir till och med billigare än ursprungskampanjen. Om allt går väl kan IP Only börja bygga fiber i Ununge efter sommaren. I området ingår Ränka, Bloka, Söder- och Norrhenninge, Unungehöjden och troligen bort till Ropsten och Vagnås (ev längre). Vi återkommer här med mer detaljerade geografiska uppgifter när vi fått info från IP Only. Oberoende kontaktperson i Ununge blir Krister Lund, som är kassör i Ununge Hembygdsförening och deltar även i Framtid Edsbros bredbandsgrupp. Han är länk mellan invånarna och IP Only, och försöker samordna info, frågor och praktiska detaljer. En Facebookgrupp har också startats, sök på “Fiber i Ununge” och gå med. Där finns löpande all info om projektet. Vill du hellre få mejl (skickas inte lika ofta), så mejla krister.lund@telia.com Här är ett brev som Ununge Hembygdsförening, Framtid Edsbro och kommunens bredbandssamordnare skickar ut till alla i Edsbro i samband med kampanjen, se pdf här.

Edsbro tätort med omnejd (Norrtälje Energi): Nu är hela området utom 6 fastigheter driftsatta och klara. Så snart coronaläget lättnat något så kan BRS komma in och göra installationer i dessa hus. En brf återstår också. De som anmält intresse i efterhand kommer att efteranslutas allt eftersom.

Smara (IP Only): Några fastigheter återstår att driftsätta. Efteranslutningar sker även här allt eftersom. Man har även inväntat Vattenfall som ska gräva ner elledningen mellan Smara och Ranås/Lindholmen för samläggning med fiber, och där det nu äntligen verkar ha skett ett genombrott. Vi ska ha ett möte nästa vecka och titta på de praktiska detaljerna kring detta.

Övriga områden: Vi söker kontakt med invånare i Sonö, meddela oss här. Vi hoppas kunna få IP Only att även ta Sonö nu när de ser ut att bygga i Ununge. Vi jobbar även på att de mellan Unungehöjden bort mot Edsbro ska kunna ingå i IP Onlys projekt.
För övriga områden, speciellt de som ligger mer avlägset från genomfartsvägarna, så hoppas vi på statliga PTS-medel inom något/några år. Annars finns även andra lösningar vi tittar på. Vill man får man gärna kontakta oss för att jobba tillsammans här, kontaktlänk här.

Fiberstatus 10/3-20

Uppdatering 18/3: Edsbro: De ca 10-15 installationer i hemmen som skulle gjorts nu är uppskjutna pga coronavirusrisken. Men BRS ska undersöka om det finns några möjligheter att lösa detta på något sätt. I veckan kommer annars de flesta i Bro att driftsättas, och några till. De sista borrningarna under asfaltvägarna görs klart förhoppningsvis denna vecka.

Så här ser läget ut i Edsbrobygden ut nu:

Edsbro tätort med viss omnejd (Norrtälje Energi). Ungefär hälften har redan fått sin fiber klar att använda. Resterande ska bli klara nu i mars. Från denna vecka börjar de 6 borrningarna under vägar, som då fogar samman hela området och gör att resterande anslutna fastigheter snart kan börja använda fibern. Nån vecka därpå beräknar BRS att göra ihopfogningar (ex blåsa in fiber i rören) vid borrningarna, samt driftsätta alla installerade fastigheter. I samma veva installeras ett tiotal fastigheter som då också kan anslutas och gå i drift. Här är lite siffror:

 • 45% av fastigheterna är driftsatta (= klara att använda fibern). Här räknar vi ej in Brogärdet som driftsattes för 2 år sen.
 • 45% är installerade men ej driftsatta. Planerat göras klart v12-13.
 • 10% är ännu ej installerade. Planerar göras v12-13.
 • De fastigheter som ej hann komma med i denna omgång, kommer att efteranslutas. Detta är beräknat till senare i vår/försommar om allt går som det är tänkt.

Smara (IP Only): De flesta anslutna fastigheter i Smara har fått fibern driftsatt och klar. Några fastigheter väntar på driftsättning. I vår kommer övriga erbjudas fiber. Pär i Smara har gjort ett bra jobb! Här är lite siffror:

 • 83% av fastigheterna är driftsatta (= klara att använda fibern).
 • 17% är ännu ej installerade/driftsatta. Planerat göras klart inom kort.

Övriga bygden: Flertalet fastigheter i Sättraby (Telia) och Koludden (Telenor) har sen något år fått fiber. Vi har även stora förhoppningar att Ununge ska få fiber inom kort, vi jobbar där vidare med kontaktpersoner hos bolagen. För andra områden, speciellt de som ligger långt från huvudvägarna, räknar vi med att de kan ta längre tid. Vill ert område bli anslutna så meddela oss, eller gå med i vår arbetsgrupp för bredband. Kontakta oss här.

Detta gör du själv vid driftsättning:
Du kan se på din mediakonverter (boxen som fiberinstallatörerna monterat i ditt hus) att lampan ovanför den nedersta/yttersta gröna också lyser. Då är det klart. Ett abonnemang hos en operatör krävs för att kunna använda fibern. Jag rekommenderar för säkerhets skull att man också ringer den operatör man valt (ex Telia, Bahnhof etc) och ser till att fiberabonnemanget verkligen går igång. Har du inte redan fått router (och ev tv-box mm) så kan man prata med samma operatör och be dem skicka redan nu. De ska även vara behjälpliga med support på hur man installerar routern (lättare instruktioner brukar medfölja, och utförligare finns ofta på deras hemsida). Vi hoppas det inte blir något bakslag med avbrott i anslutningen, vilket ibland kan ske de första veckorna.

Fiberstatus 9/1-20

Uppdaterat 27/1-20: Så här ser läget ut nu för fibern i Edsbro (Smara ser ni längst ned):

 • Jirvelius har gjort klart i vägarna.
 • BRS håller på med tomtgrävningarna och har nästan gjort klart hela Edsbro. Återstår bara några få tomter. En del anslutningsgrävningar återstår, och även borrningar under större vägar (där inväntar man en ny entreprenör som ska borra).
 • BRS har också börjat blåsa in fiber i de tomrör som är nedgrävda.
 • De har även börjat ringa runt och bokar tider för installation i fastigheterna i de områden där ovanstående är klart. De borrar sig igenom ytterväggen inifrån och ut, och fäster två dosor på insidan av väggen. Ett eluttag ska finnas max 50 cm från borrhålet. Installationen tar ca 2 tim/fastighet.
 • Sista steget är själva anslutningen, då hushållen kopplas på och får fungerande fiber. Detta sker i ungefär samma veva som installationen. Lite beroende på hur många som installerats. Vissa delar av Edsbro kommer kunna börja använda fibern i februari, medan andra i mars tror BRS. Det är sen inte helt ovanligt att fibern går ner första veckorna och att man gör felsökningar.
 • Har du inte redan förbokat tjänsteoperatör så gör gärna det nu, här är länk. I vissa fall görs det dock först när installationen är klar. Operatören handhåller router och övrigt som kan behövas beroende på tjänster du väljer. Rekommenderat är att även ringa operatören så snart allt är inkopplat, även om de sagt att det ska ske automatiskt, för det är inte alltid det gör det.
 • Faktura från Norrtälje Energi kommer när arbetet är klart. Både ROT och RUT är automatiskt avdraget. Men om man nått upp i ROT/RUT-taket så får man en tilläggsfaktura på den delen.

Smara: IP Only fick in bokningar från ca 50% av hushållen i Smara, vilket var ett rejält uppsving från de 21% innan deras höstkampanj. Arbetet har gått fort och flertalet hushåll har nu installerats, och ca 100 st av dem har nu även anslutits och kan redan nu använda fibern. Fakturor har börjat skickats ut till dem som anslutits, och även här gäller ROT/RUT (se ovan), vilket automatiskt dragits av.

Lösningar för de som ej fått fiber – 13/12-19

Här är några lösningar för de som som ej får fiber nu och som ligger en bit utanför tätort.

Fiber. Alla vi pratat med säger att planen är att fler på landsbygden ska få fiber. Förhoppningsvis finns dels chans att områden som ligger någorlunda bra till ska kunna få fiber inom ett par år, exempel Ununge, Bloka, Sonö mfl. För områden som ligger relativt långt från tätort eller från befintliga fiberdragningar finns också möjlighet, men då handlar det snarare om statliga stödpengar. Fiberaktörerna kan från år 2020 söka medel hos PTS (Post- och Telestyrelsen) för att bygga ut fiber till de områden/fastigheter som normalt ligger för långt bort för att vara ekonomiskt lönsamt att få fiber. Vi kommer i januari 2020 ha möte med kommunen för att visa på var behovet finns, vilket fiberaktörerna sen får ta del av. Så har du inte meddelat oss redan att du vill ha fiber/bredband så gör det nu. Länk till kontaktsidan och meddela din adress.
Radiolänk. Det finns lite olika varianter av detta som testas på några håll, ex i skärgården. Men ofta krävs fri sikt, dvs att inga berg eller träd skymmer från masten (vilka oftast är lägre än mobilmaster) till husen. Vi hoppas kunna göra studiebesök för att se hur dessa fungerar i praktiken.
Mobillösningar. Man kan som idag använda mobilt bredband (via separat liten router) eller surfa med mobildata (direkt från simkortet till mobilmasten). Idag dock väldigt begränsad mängd, hastighet och mottagning, speciellt när fler använder masterna samtidigt. I framtiden kan 5G vara en lösning, men väldigt osäkert om 5G kommer byggas ut på landsbygd, än mindre glesbygd. Det finns såväl högfrekvent 5G som dock kräver fri sikt, och lågfrekvent som fungerar lite som 4G. Dock anser forskare att 5G-tekniken behöver utredas mera, ff a vad gäller hälsorisker.
Satellitlösning. Oftast med hjälp av parabolantenn. Tyvärr väldigt dyr lösning, och har viss fördröjningstid som försvårar viss typ av internetanvändning.

Uppdaterad info – 11 november 2019

(Något redigerad 22/11-19 och 10/12-19)

Nu har i princip Jirvelius fått ner fibern på de sista grusvägarna i Edsbro, och kör nu de sista asfaltsvägarna. Hittills verkar arbetet gått bra, bara lite återställning och uppsnyggning återstår. För Smara, se längre ned.

Framkomlighet: I de flesta fall ska det inte vara några större besvär då asfaltsvägarna är lite bredare, meddelar Jirvelius. Uppe vid Bruket kan det möjligen bli så att man en kort period får åka “bakvägen” där bommen finns, men det är inte helt bestämt än.

Grävning på tomterna: BRS som sköter det arbetet har hittills hunnit gräva ett antal tomter i t ex Bro. Prel från 25 november 9 december kommer de fortsätta det arbetet. Som fastighetsägare behöver du själv ha koll på var elledningar, vattenrör, jord/bergvärmerör etc går på din tomt. Är du osäker om det så kolla detta:
– Gratistjänsten Ledningskollen går även att använda för tomtägare.
https://www.ledningskollen.se/Ledningskollen-for-dig/Grava-pa-egen-tomt Då får du info från ex Vattenfall, Norrtälje Energi, Skanova (Telia) om och var de har dragit el/tele mm på din tomt.
– Kolla med elektriker, brunnsborrare, jord/bergvärmeborrare etc som ni vet har gjort jobb på tomten.
– Det finns även utrustning att hyra för att mäta, men oftast kräver detta kunnig person.

OBS! Märk ut elledningar el dyl som går mycket nära eller korsar där fibern ska grävas. Detta kan göras med nedstuckna omålade pinnar.

Annat som är bra att veta: De grovåterställer efter grävningen på tomt. Återfyllnaden är ca 10-15 cm brett. Man kan om man själv vill platta till efter grävning är gjort. Ev stenar eller dylikt som grävts upp får man själv ta bort. De använder en maskin som lägger ner fiberslangen på ca 35 cm djup. Om det skulle bli grundare djup så läggs ett svart 32 mm skyddsrör. Fiberslangen tål oavsett att lastbilar etc åker ovanpå där den ligger.

Installation: Så snart tillräckligt många fått grävning klar på tomterna och när nodet (huvudskåpet) mitt emot ICA är klart, så kommer BRS att börja installera 2 boxar (fiberdosa och omvandlare) i fastigheterna och blåsa in fibern i rören. De kommer ringa för att boka tid. Arbetet beräknas göras i december-mars (beroende på ex tjäle eller förseningar). Man borrar sig in från yttervägg och fäster boxarna på insidan. Räkna med ca 2 tim/fastighet. När tillräckligt många fastigheter är installerade för fiber, ansluts de och man kan börja använda fibern. Dock behövs router och tjänst från operatör.

Tjänster: Vissa bolag (ex Telia) har redan börjat sälja tjänster (internet, tv osv) som kan börja användas så snart fibern är inkopplad och ansluten. Du kan i förra infon (se nedan) läsa mer om hur du går tillväga. Det har även efterfrågats nån kunnig person som kan anlitas ifall man är osäker på hur man kopplar in router, tv-box etc. Även om bolagen ger information kan det vara skönt att nån kommer ut och visar/kopplar in dosorna, mot ersättning. Är någon teknisk kunnig och villig åta sig detta så meddela oss här.

Smara: IP Only har efter sin omstart fått upp ångan och är i full gång med såväl lägga ner fibern i vägarna som att gräva och installera dosorna. Arbetet går bra meddelar boende. IP Only kontaktar just nu de som ännu inte bokat sig (eller avbokat sig). Men de har ej fått tag på alla. För mer info kontakta Pär Sundström i Smara på smarafiber@gmail.com eller gå med i Facebook-gruppen “Fiber i Smara“.

Övriga områden:
Sättraby: Telia har installerat fiber för flertalet fastigheter
Koludden: OpenUniverse/Telenor har installerat fiber för ca 60 fastigheter.
Ununge/Sonö: Ingen fiber än. Diskussioner förs dock.

Uppdaterad fiberstatus – 27 september 2019

Nu är det byggstart för fiberläggningen i Edsbro! (för Smara: se nedan) I början av oktober kör entreprenören Jirvelius igång sitt arbete med att skära ner fibern i vägarna. Den andra entreprenören BRS, som är huvudansvarig för bygget, håller nu på för fullt att träffa alla tomtägare för att gå igenom var på tomten det ska grävas och var i huset man vill ha fiberdosan. För även om tomtgrävningen sker november/december så behöver Jirvelius veta var varje tomts anslutningspunkt ska bli, för att kunna lämna en rörstump som sticker upp ur jorden vid tomtgränsen.

Några saker du behöver tänka på om du beställt fiber:
– 40 meters grävning på tomten ingår. Vill man ha längre får man komma överens med Norrtälje Energi (eller BRS) om det, och får räkna med en extra avgift.
– Du behöver själv ha koll på ev. el-, tele- och vattenledningar, dräneringsrör, berg-/jordvärmerör, slingor för robotgräsklippare osv som finns på din tomt.
– Dosan som ingår brukar sättas upp på insidan av en yttervägg där fibern borras in i huset. Det ska finnas en fast elkontakt högst 50 cm från borrhålet/dosan. Det får inte finnas rinnande vatten (ex kök/bad) nära dosan. Sen kan man placera router eller annan utrustning på annan plats.
– Allt detta går ni igenom med BRS när de kommer ut och märker upp var grävningen ska ske. Har man ingen möjlighet att vara hemma och träffa BRS så får man diskutera med dem för att hitta en lösning.

Framkomlighet: Under den tid som Jirvelius skär ner fibern i vägarna kommer framkomligheten att bli lite begränsad, speciellt på smalare vägar. Vissa vägar kommer under några timmar upp till någon dag vara avstängda (förutom för blåljusfordon), man kan då behöva hitta lösning den dagen. Enklast är att höra med Jirvelius när de börjar närma sitt ditt område.
Kvällar och nätter ska det vara bättre framkomlighet.

Preliminär tidsplan: Beror lite på ev snömängd och tjäle.
– Oktober-november lägger Jirvelius fiberslangarna i vägarna.
– November-december gräver BRS på tomterna.
– December-januari kopplar BRS tekniker in fibern i husen.

Tjänster: Redan nu kan det vara bra att börja kolla på vilka tjänster man vill ha tills fibern är installerad. Ex om man vill ha internet, telefoni och tv. Det kan vara bra att kolla hur lång uppsägningstid man har med befintlig operatör (om man ska byta). Var dock uppmärksam på ev förseningar i fiberanslutningen bara innan du säger upp befintliga avtal med operatörer. Här kan du se vilka tjänster som erbjuds: (OBS! fyll i en adress i Edsbro som redan har fiber, ex Lötenvägen eller Backvägen samt något gatunr):
https://www.bredbandswebben.se/start/

Smara: Nu är det klart att IP Only bygger fiber i Smara! De skriver just nu markavtal med Smara och räknar med att att fibern ska vara inkopplad innan årsskiftet. Det nytag IP Only gjort i sin organisation verkar ha gett bra utfall, och klarar nu av landsbygd betydligt bättre. De i Smara som ej ännu har avtal kommer att erbjudas det inom kort. Norrtälje Energi ser ut att ha släppt sina planer på Smara, vilket gör att IP Only istället kan satsa där.

Övriga områden: Nästa år kommer vi att återigen diskutera med bolagen om hur övriga områden också ska anslutas och vilka alternativ som där finns. Vi diskuterar även med kommunen för att skynda på att detta ska ske snabbare.

Ej fått avtal? Bor du i Edsbros relativa tätort och ej har fiberavtal så kontakta Norrtälje Energi (0176-71871) omgående för att eventuellt ha chans till att anslutas denna gång. Bor du i Smara men ej har avtal så kommer IP Only som sagt kontakta alla där inom kort. 

Fiberstatus i Edsbro – 5 augusti 2019

Även om sommaren inte är slut så kommer här lite info om hur det går med fiberläggningen i Edsbro. Det är helt klart med de entreprenörer som ska utföra arbetet här. Det blir BRS som är huvudentreprenör och Jirvelius som lägger ner fibern (s.k. microtrenching). Dessa kommer att komma ut med info nån gång augusti-september och göra klart med avtal med markägare, vägföreningar etc. Tomtägarna kommer också kontaktas av BRS för genomgång av grävning på tomt. Redan nu bereds tillstånd hos Trafikverket mfl. Beräknad byggstart är i oktober med preliminärt slutdatum kring årsskiftet. Fiberläggningen går rätt snabbt, ca 500 m/dag.

För områden som inte ingår i Edsbro-kampanjen så kämpar vi vidare med att dessa ska inkluderas, det verkar hursomhelst inte som det sker i denna veva, men nästa år tas nya beslut var Norrtälje Energi ska bygga, och det kan då bli utvidgning likväl som helt nya områden i kommunen. För Smara så finns en egen kampanj där det fortfarande går att boka sig, just nu är det bara 22% som gjort så. Uppdaterat: Pär Sundström i Smara har nu åtagit sig uppgiften att samordna fiberfrågan bland Smara-borna. Så bor du i Smara så kontakta honom på smarafiber@gmail.com 

Vi kommer meddela mer info allt eftersom. Har ni frågor så hör gärna av er. Kontaktformulär här.

Fiberbeslut taget för Edsbro – 13 mars 2019

Norrtälje Energi har nu tagit beslut om att bygga fiber i Edsbro. Något vi givetvis är glada för då vi under några år kämpat för att vi ska få hit fiber. Smara verkar dock inte få något fiberbeslut nu, det är för få som bokat sig där. Vi hoppas dock att Smaraborna mobiliserar under sommaren då många ute då och höjer intresset!

Norrtälje Energi kommer nu under våren att se till att ordna alla avtal och tillstånd från markägare och vägföreningar mm, och planerar att börja gräva efter sommaren och att bli klara innan årsskiftet. Har man ännu inte bokat sig finns chansen kvar till 31 mars. Inledningsvis är det deras kampanjområde som gäller, men efter hand kan det utökas om de anser att det är möjligt. Framtid Edsbro kommer att försöka påverka så mycket det går att så många som möjligt få fiber. Viktigt att veta är att även om Norrtälje Energi kommer att förbereda för framtida anslutningar så kommer priset då bli högre, och dessutom kommer inte grävningskostnaden på tomt ingå. Så vill man ha fiber ska man boka sig nu.

Bor man utanför kampanjområdet och inte redan bokat intresse hos Norrtälje Energi så gör det. Och meddela oss, om du inte redan gjort det, då vi hela tiden försöker få dem att vidga sitt område.

Så, ett positivt besked alltså att Norrtälje Energi tagit byggbeslut. Nästa steg är alltså att vidga området.

Sen ett negativt besked, Skanova, dotterbolag till Telia, och som äger kopparledningarna har gått ut med info att de på grund av stormen Alfridas effekter inte kommer att kunna reparera alla områden utan kommer avveckla en del telestationer och ledningar. Detta alltså utan att ett fullgott alternativ finns. I vårt område är det Sättraby som drabbas. Vi har pratat med kommunen som ska göra det de kan för att kunna påverka (om det nu är möjligt). Telia (om man har dem som operatör för fasta abonnemanget) erbjuder en mobil dosa samt en antenn på taket. Ingen jättebra lösning dock. Oklart vad andra operatörer erbjuder.

Fortsatt väntan på fibern – 6 mars 2019

Dialogmötet mellan kommunen, IP Only och Norrtälje Energi ledde till att kommunen håller på att utforma ett övergripande förslag för att lösa låsningen mellan de två bolagen som finns på flera håll i kommunen. Så vi får avvakta hur det går med förslaget, som gissningsvis kan ta ett par veckor att nå beslut om i bästa fall. Det verkar hursomhelst högst sannolikt att vi kommer att få fiber här, och om det inte drar ut allt för mycket på tiden så kan ett byggbeslut tas inom kort och vi får fiber runt årsskiftet. Men vi återkommer så snart vi vet hur det går.

Hur går det med fibern? – 26 februari 2019

Just fått info från Norrtälje Energi att de förlänger en vecka till på grund av att de sitter i möten med IP Only och diskuterar bland annat vårt område.  Det är bättre om den biten kan lösas först, och att man sen tar byggbeslut. I Edsbro är det 40% bokade vilket troligen ska räcka till ett positivt beslut. I Smara är det bara 21% som bokat, vilket kanske är mer osäkert även om det finns chans ändå. Enligt kommunens bredbandssamordnare så är det givet att Edsbro-området kommer att få fiber. Vi håller nu tummarna att mötena går bra och att vi får ett positivt besked nästa vecka!

Ny uppdatering fiberläget – 15 februari 2019

Norrtälje Energi har nu ringt runt ett par veckor till dem som ännu ej bokat sig, och fler har då passat på att boka. Just nu ligger Edsbro på 39% (ökning från 33% för 2 veckor sen), och Smara på 21% (från 17%). Ser lovande ut för Edsbro men inte alls lika bra ut för Smara. De kommer även nästa vecka att fortsätta ringa de som är kvar och kan nås, så förhoppningsvis ökar siffran något till. Tisdag 26 feb hoppas jag att de ska ha tagit ett beslut huruvida det blir fiber eller ej.  Återkommer så snart vi vet mer.

Uppdaterad info om fiber – 5 februari 2019

Har nu fått info från Norrtälje Energi om hur de går vidare med fibern i Edsbro & Smara.

Det blir så som vi skrev sist, att Norrtälje Energi förlänger kampanjen med 14 dagar så att de som ej hunnit/kunnat boka än får chansen att göra det. De kommer att försöka ringa dem som ej har bokat och höra om de har några funderingar eller vill boka. Det låter som ett bra sätt att gå vidare. Det behövs några till för att de ska ta beslut att vi ska få fiber hit till oss. Så nu har vi verkligen chansen att se till att Edsbro hänger med i utvecklingen. Vi får ibland höra att ingen satsar på Edsbro, men det kräver ju också att vi själva gör ett aktivt val, och kämpar för det vi behöver här.
Här är länk till där man bokar sig.

Ni som bor i hyresrätter behöver få er fastighetsägare att boka för fastigheten. För er som bor i bostadsrätter så kan det vara lite olika, oftast tar BRF:en beslut, men det kan finnas undantag. Hör av er om ni har frågor kring detta, så ska vi försöka svara på det. Kontaktlänk här.

För er som ännu inte ingår i Norrtälje Energis kampanjområde, så behöver vi vänta till de först bestämt om de ska bygga här (byggbeslut). Därefter kommer de i så fall att sätta sig ner och gå igenom vilka det är utanför som gjort intresseanmälan och hur många i samma område, för att se om de ska inkluderas i kampanjen. Så därför är det viktigt att ni som ligger utanför gör en intresseanmälan (se info i inlägg nedan). Framtid Edsbro och även kommunens bredbandssamordnare påverkar så mycket vi kan för att få området att bli så stort det bara går.

I förra inlägget nedan ser ni svaren på de frågor vi fått från de som ej bokat ännu. Vill du se fler frågor så kika på vår FAQ med alla frågor och svar kring fiber till Edsbro och Smara. Länk här.

Närmar vi oss fiber i Edsbro? – 1 februari 2019

Igår var deadline i Norrtälje Energis fiberkampanj för Edsbro och Smara. Hur gick det då och är det nu för sent att anmäla sig? Och ni som ej bokat er, har ni några funderingar? 

Så här ser det ut: Många bokade sig i sista stund, och i Edsbro ökade det från 23% till ca 33% som bokat, medan i Smara från 14% till ca 17%. Det är egentligen för få bokade för att det ska vara ekonomiskt, ff a i Smara, men Norrtälje Energi ska ta ett beslut inom kort hur de ska gå vidare. Sen kanske det också påverkar om IP Only lägger ner sin del här eller ej. Ännu har inte IP Only och Norrtälje Energi kommit överens om ev uppdelning i kommunen, förhoppningsvis sker det nästa vecka och då kan processen bli lättare. I Smara behöver man få upp intresset betydligt, kanske finns där någon, ex i samfälligheten eller fristående som kan informera övriga.

Att boka sig nu: Det kan bli så att det blir ett par veckors förlängning med möjlighet för dem som försökte boka de dagar bokningssystemet låg nere förra helgen. Det beslutet tas i så fall nu på måndag. Har man ännu inte bokat sig, så pröva att boka dig nu (ser ut att gå). Länk här.

Till er som ej bokat er: Har ni några specifika funderingar så mejla gärna – länk kontaktformulär här. Det vore bra och veta ifall det finns några missförstånd kvar, ex kring IP Onlys avtal eller tankar/frågor om vad som händer ifall vi inte får fiber till Edsbro och Smara. Här är några svar på återkommande frågor vi fått:

 • Skanova som äger gamla kopparledningarna säger att de ska tas ner så snart hyfsad lösning finns (i värsta fall mobilmast) men det finns flera fall där de tagit ner utan att det finns.
 • Enligt de experter vi talat med så säger de att mobilmasterna vare sig är eller kommer att vara tillräckliga i vårt område, speciellt somrar, helger och kvällar när många är här. Behovet av kapacitet för internet och TV ökar också kontinuerligt vilket gör att en riktig lösning behövs.
 • Fiberanslutningen bör ses som en investering i fastigheten, som även framtida boende kommer vilja ha (och många har som krav enligt mäklare). Man kan se det som att på samma sätt som att vi behöver byta ut en dörr, måla om huset etc så byter vi nu ut den 100-åriga koppartråden mot fiber.
 • Även om man har avtal med IP Only så behöver man boka sig för Norrtälje Energi, och kommunen säger att de kan garantera att det inte kommer bli 2 bolag som bygger till samma fastighet, vilket ju även faller på sin orimlighet, rent kommersiellt.

Vi återkommer så snart vi har mer information.

Sluttampen på Norrtälje Energis kampanj – 27 januari 2019

Nu har vi haft 2 infomöten i Edsbro i dagarna, dels ett som Norrtälje Energi höll och dels ett som vi själva höll där kommunens bredbandssamordnare också var med. 2 välbesökta möten med många frågor kring fiberutbyggnaden. Här ska vi kort redogöra för det viktigaste:

Hur ser läget ut nu? Vi behöver att fler bokar sig för Norrtälje Energi senast 31/1 då deras kampanj går ut. Ännu är det lite för få, men förhoppningsvis gör en del sina bokningar i sista stund. Dock visade det sig i helgen 26-27/1 att bokningssidan inte fungerade att boka sig på. (På måndagen var detta löst och det fungerade igen). Länk här till bokning. Ni som inte (ännu) räknas till deras kampanjområde bör istället göra en intresseanmälan via samma länk. Då väljer man “Hittade du inte din adress” längst ned och fyller i en sådan, då ökar chansen att ni får fiber.

Vad sker nu? Vi hoppas fler bokar sig senast 31/1, och sen behöver N Energi drygt 1 månad på sig att räkna igenom allt (ev vidga området) och ta beslut. Har tillräckligt många bokat sig börjar de bygga i vår. Dessutom så är det planerat ett möte 29/1 där kommunen träffar både IP Only och Norrtälje Energi och försöker lösa dödläget i kommunen, och förhoppningsvis släpper ena bolaget (trol IP Only) sina bokningar och avtal i Edsbroområdet så att det andra (trol N Energi) får större chans att bygga här hos oss. Då ökar också chansen att flera kan ingå i kampanjområdet, dvs de som idag ligger en bit utanför. Mer info om det lägger vi ut här när vi fått besked. Skulle det bli tal om förlängning av N Energis kampanj så får ni info om det, svårt att sia om nu.

Avtalen med IP Only då? På bägge mötena var budskapet tydligt, man behöver inte säga upp sitt avtal med IP Only för att kunna boka sig hos Norrtälje Energi. Det finns ingen risk att man ska drabbas var alla eniga om. Båda bolag kommer ej bygga samma område, och de som ej bygger kommer släppa sina avtal fria. Med N. Energi är man inte ens bunden fram till de börjar bygga (de meddelar när man senast kan ångra sig). Så du kan låta avtalet med IP Only vara kvar, och fokusera på att boka hos N Energi, det är där vårt hopp ligger nu.

Behöver jag fiber eller kan man välja att gå med senare? Det kan gå att hoppa på senare, dock vet man inte än hur priset i så fall skulle bli. Det beror på hur andra omkring har bokat sig, om det finns förberett så att man kan anslutas eller ej. I värsta fall blir det offertförfrågan, då kan det bli dyrt. Så vill du vara säker på att få fiber så ta chansen nu. De gamla kopparledningarna lär tas ner så snart det finns en bra internetlösning på plats (om inte förr), och mobilmasterna är mest tänkt som ett komplement då kapaciteten idag eller i framtiden inte kommer vara tillräcklig här ute hos oss, enligt kommunens bredbandssamordnare. Tänk också på att fiber är en investering för fastigheten och framtiden. Köpare kräver oftare att det finns fiberanslutning, och barn och barnbarn kommer säkert vilja ha en bra internetuppkoppling och TV-möjligheter. Sen är det även en säkerhetsfråga att det finns både fiber och mobilmaster, så att det går att ringa.

Fler frågor? Se vår uppdaterade FAQ-sida med tänkbara frågor och svar (länk här). Där ser du mer detaljerade svar på frågor vi fått om fiberutbyggnaden.

Mer info och inbjudan till infomöte – 26 januari 2019

Hej Edsbro- och Smarabo,​

Vi har nu fått nya besked om hur det går med bredbandsutbyggnaden i Edsbro & Smara. Vi vet ännu inte om IP Only kommer att bygga fiber i Edsbro och Smara, vi ska få detta bekräftat senast i mitten av januari. Däremot har Norrtälje Energi startat en ny fiberkampanj som pågår t.o.m. 31/1-19, där vi rekommenderar alla att anmäla sig. Mer info nedan. För att det ska bli bredband här är det mycket viktigt att så många som möjligt anmäler sig. Framtid Edsbro bjuder in alla till ett infomöte lördag 26 januari kl 14.00. Då kommer vi och kommunens bredbandssamordnare att informera och svara på frågor.

Norrtälje Energis inbjudan har gått ut till fastigheter inom berört område i december. Har man ej fått denna inbjudan än så kan man gå in på länken nedan och se om ens adress är med. Där kan man även se sin status – anmäld, intresseanmäld, ej ansluten eller under beställning. Står ens adress ej med alls så kan det vara så att man ligger utanför kampanjområdet, i så fall kontakta oss så att vi kan försöka påverka att det blir så stort område som möjligt. Dock finns vissa ekonomiska ramar för detta projekt. Och kommunen har som målsättning (dock ej något löfte) att 95% av fastigheterna i kommunen ska få bredband senast år 2020, och resten 2025.   PS. Norrtälje Energi kommer också ha ett infomöte – torsdag 24/1 kl 18.00 i Edsbro skola. Det går bra att gå på endera av mötena eller på båda.

Vad behöver vi göra nu? För att vi ska få fiber till Edsbro och Smara så behöver vi hjälpas åt att få så många som möjligt att boka sig hos Norrtälje Energi. Förutom att anmäla sig för sin egen fastighet så kan vi prata med våra grannar och vänner på orten. OBS! Det räcker inte med att ha gjort intresseanmälan, det behövs nu en riktig anmälan. Nedan finns en länk till var man anmäler sig.

Vad är bredband?: Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker för dataöverföring, ett exempel är fiber som oftast grävs ned i marken. Med bredband kan man såväl ringa, använda internet och även se på tv.

Varför bredband?: Fördelarna med bredband är många: Fler kan jobba hemifrån – småföretag, de som vabbar osv. Fler tjänster i hemmen kräver idag (och i framtiden) snabbare och kraftigare internet än vad mobilt bredband kan erbjuda (speciellt sommartid). TV, dataspel mm kräver bra uppkoppling. De gamla kopparledningarna för telefon kommer att tas ned (och gör så på många håll redan). Fastigheten ökar i värde den dagen du vill sälja och många köpare kräver idag bra internetlösningar.​ Dessutom om det är nedgrävt bredband så förfulas inte vår omgivning med master, luftburna ledningar osv.

Informationsmöte: Lördag 26/1 kl 14.00 anordnar vi ett möte för oss alla i Edsbro & Smara-området, där vi och kommunens bredbandssamordnare informerar om det aktuella läget, svarar på frågor och vi hjälper de som vill anmäla sig för fiber. Plats:​ Bygdegården, Edsbro. Ni får jättegärna meddela oss hur många ni kommer så att vi kan se till att vi ryms i lokalen, har ni e-post så meddela oss (länk här), men det går även bra att komma ändå.

Här anmäler du din fastighet till Norrtälje Energi (om du inte redan gjort det):  Länk:
http://norrtalje.stadsnatsfabriken.se/connect/index2.php
Observera att intresseanmälan ej räcker.

FAQ – Här kan du få svar på de vanligaste frågorna kring bredband i Edsbro och Smara (länk).

Vänliga hälsningar​
Lasse Björklund
Kontaktperson bredbandsfrågor
Framtid Edsbro

​Framtid Edsbro är en ideell och politiskt obunden grupp som verkar för Edsbros utveckling och framtid. Vi samverkar med övriga grupper och föreningar i Edsbro-området.​

Om du vill kontakta kommunens bredbandssamordnare Rasmus Lundholm: 0176-284168

Norrtälje Energi startar ny kampanj  – 11 december 2018

Nu kommer Norrtälje Energi med ny kampanj för Edsbro och Smara! Här är mer info:

Kampanjpris: 24.000 kr inkl grävning på tomt, och med rot resp rut-avdrag blir priset 20.650 kr.
Bindning: Egentligen inte, först när de börjar gräva så tar de ut avbokningsavgift enligt uppgift.
Tidsplan: Kampanjen pågår till 31 jan, och beräknad byggstart är våren 2019.
Ev begränsning antal bokade: De vill helst ha minst 50% av hushållen, men de kan bygga även med lägre grad. Brogärde är redan utbyggt med fiber.
Teknik: Fiber. De kommer att fräsa i asfalt och grus i möjligaste mån (ca 50 cm djup), men i vissa fall gräva i vägens bakkant.
Avgränsat område: Vad vi fått uppgift om gäller det större delen av Smara, och för Edsbro gäller följande högst preliminära inramning: västerut bort till IP. Norrut till där Åsbyvägen delar sig (typ 800 m upp). Österut nånstans förbi Edsbrostoppet. Söderut lite oklart. Det gäller alltså i nuläget inte perifera områden, men kanske kan stort intresse där i kombination med påtryckning från Framtid Edsbro och från kommunen bidra här.

IP Only då? Ja, vi vet ännu inte om de kommer att ta beslut att gräva. I mitten på januari hoppas vi få besked. Vi planerar att skicka ut ett infobrev och även bjuda in till allmänt infomöte i januari för att klargöra allt. Nu gäller det att få fler att vilja ha fiber, prata med dina grannar! Här gör man intresseanmälan till Norrtälje Energi:
http://norrtalje.stadsnatsfabriken.se/connect/index2.php 

Info om fiber – 14 september 2018

Vi i Framtid Edsbro har haft ett bra möte med kommunens bredbandssamordnare och pratat om fiberlösningen. Vi är fortfarande lite för få, ca 40%, i vårt område som bokat sig för en gemensam fiberaktör. Vi bör helst vara 50-60% (även om 80% är idealet). Får vi fiber så gynnar det hela orten, så att fler kan bo kvar, fler kan jobba hemifrån, föräldrar och elever kan hantera den nya e-skolplattformen, äldre ha fungerande larmtjänster osv osv. Kommunen har nyligen antagit en handlingsplan och arbetar nu för att hitta lösningar. Dels försöka trycka på fiberaktörerna, dels kunna komma med finansiella lösningar, och dels även hjälpa oss att ena oss och bli starkare tillsammans. Mötet kändes hoppfullt och så snart vi vet om aktörerna kan lösa frågan räknar vi med att bjuda in till ett möte för alla i Edsbro.

Kommunen har en antagen handlingsplan för hur hela kommunen ska få fiber och en del i den är att försöka samtala med de kommersiella aktörer som finns här (ex IP Only och Norrtälje Energi) och få dem att lösa situationen. En annan del handlar om att få till lokal samordning, dvs att få så många som möjligt i bygden (helst 80% av hushållen) att boka sig för fiber, försöka enas om en aktör så man kommer upp i en lönsam mängd samt inventera grävbolag på orten som kan anlitas. En tredje och sista del i handlingsplanen är att se om det går att skjuta till ekonomiska medel så att mindre lönsamma områden ändå kan få fiber. Kommunen själv har ingen möjlighet att bekosta all fiberutbyggnad i de områden som inte har det ännu. Enligt 2 gjorda beräkningar skulle det kosta flera miljarder (!) så därför måste de privata aktörerna fortsätta göra arbetet.

I vårt fall här i Edsbro behöver fler boka sig för fiber till samma bolag. De siffror bolagen själva sagt åt oss är att när båda kampanjerna var klara hade IP Only och Norrtälje Energi ca 25% var, innan N. Energi la ner sin. Sen verkade IP Only fått ca 40% av samtliga inom deras utvalda område (där Smara och Edsbro ingår, och troligen även Ununge), och sa att de har 60% som gräns med 50% kan gå. Så om alla som bokat sig för N. Energi också bokar sig för IP Only kommer vi kanske upp i alla fall 50%. Och får vi ännu fler så ökar chansen mer. Förhoppningsvis kommer kommunen att kunna trycka på aktörerna och så att iallafall en av dem bygger hos oss, det är vad vi hoppas. Skulle antalet bokade öka så ökar även chansen att de bestämmer sig för att bygga.

Hur går vi vidare? Ja, så snart kommunen haft möte med aktörerna hoppas vi kunna bjuda in till ett möte där bredbandssamordnaren mfl kommer att delta, troligen nu under hösten. Förhoppningsvis har vi då besked att nån bygger, annars kommer vi att diskutera alternativ. Ett sådant är att skapa en fiberförening och göra som de gjort på några ställen, men det kräver både mycket engagemang och arbete. Det kan också kräva en hel del ansvar. Som sista utväg kanske detta är en möjlighet om det skulle finnas intresserade eldsjälar som vill driva en sån förening.

Vi vill passa på att be den som funderar på att säga upp avtal med nån av aktörerna att ha lite is i magen, för det skulle annars minska möjligheterna för oss att få fiber genom att antalet bokningar sjunker. Så bättre att först invänta besked från kommunen om det kommit en lösning. Enligt bredbandssamordnaren kanske vi har ett sådant besked inom några veckor.

Vi återkommer så fort vi fått mer besked, och troligtvis med en inbjudan till möte.