Hur kan Edsbro utvecklas?

Så snart vi har gjort en Lokal Utvecklingsplan kommer vi att lägga upp en punktlista här på hur Edsbro kan utvecklas som helhet. Utvecklingsplanen planeras vara klar senast sommaren 2020.