Hur kan Edsbro utvecklas?

Så snart vi har gjort en Lokal Utvecklingsplan kommer vi att lägga upp en punktlista här på hur Edsbro kan utvecklas som helhet.