FAQ om fiber/bredband till Edsbro

Här kommer vanliga frågor och svar som rör fiber i Edsbrobygden

Uppdaterad 13/12-22

Observera att våra svar är utifrån de uppgifter vi själva har fått från de olika aktörerna och vår egen bild av nuläget och framtiden, och att detta ska vara en hjälp för alla som bor i vår bygd, men att det ändå ligger på var och ens eget ansvar att ha kollat med aktören själv innan man gör ett aktivt val.

Hur får vi bra bredband till vårt område? Svar: Om ert område ännu inte fått någon bra bredbandslösning så finns några alternativ. Har ni inte tagit kontakt med vår bredbandsgrupp som ideellt hjälper er, så gör det nu (länk här). Här är de alternativ som vi jobbar utefter: 1. Att få någon av de fiberbolag som verkar i kommunen att bygga hos er. Just nu är det Norrtälje Energi och IP Only som bygger fiber här. 2. Göra lösning där man själv ordnar grävning (och lägger i tomrör) mot att ett fiberbolag ansluter fiber efteråt. 3. Söka kommunalt bidrag där man själv projektleder och gräver fiber. 4. I värsta fall, titta på alternativa lösningar, som ex radiolänk.

Är inte 5G en tillräcklig lösning? Svar: 5G går inte att jämföra med fiber. Kruxet med 5G likväl som 4G är att man måste dela uppkopplingen med alla andra i området, vilket gör att hastigheten sjunker betydligt. Speciellt i områden som här som befolkas mer på helger och under sommarhalvåret. Med fiber garanteras varje hushåll 1000 Mbit/s (eller vad man nu väljer för abonnemang). Mobilnäten är bra lösningar när fiber inte går att lösa pga långa avstånd, men är främst (som namnet antyder) för mobila eller tillfälliga behov. De är inget att bygga permanent infrastruktur på i ett samhälle eller by. Man behöver befinna sig högst några hundra meter från basstationen (dvs rätt mast) för att komma åt de riktigt höga hastigheterna som man pratar om. Är man ca en km bort så blir det ingen märkbar skillnad mot 4G. Därför är 5G mest ägnat för storstäder (eller möjligen även mindre städer), men inte för landsbygd och mindre tätorter. Källa: Professor Jens Zander, KTH, expert inom detta område.

Vad finns för lösningar för oss som bor långt ifrån tätort? Svar: Det kan finnas flera lösningar. Här följer de vi tror är rimligast:
Fiber. Fiberaktörerna kan från år 2020 söka medel hos PTS (Post- och Telestyrelsen) för att bygga ut fiber till de områden/fastigheter som normalt ligger för långt bort för att vara ekonomiskt försvarbart att få fiber. Vi hade i januari 2020 ett möte med kommunen för att visa på var behovet finns, vilket fiberaktörerna och även staten (PTS) sen fick ta del av. Så har du inte meddelat oss redan att du vill ha fiber/bredband så gör det nu. Länk till kontaktsidan.
En alternativ lösning för att ändå få fiber skulle kunna vara att man går i hop i ett område och själva ordnar grävningen fram till området. Sen kommer fiberbolaget och ansluter till betydligt lägre pris. Detta har skett på andra håll. Meddela oss gärna om ni är intresserade av detta.
Radiolänk. Det finns lite olika varianter av detta som testas på några håll, ex i skärgården. Men ofta krävs fri sikt, dvs att inga berg eller träd skymmer från masten (ofta lägre än mobilmaster) till husen. Vi hoppas kunna göra studiebesök för att se hur dessa fungerar i praktiken.
Mobillösningar. Man kan som idag använda mobilt bredband (via separat liten router) eller surfa med mobildata (direkt från simkortet till mobilmasten). Idag dock väldigt begränsad mängd, hastighet och mottagning. I framtiden väldigt osäkert om 5G kommer byggas ut på landsbygd. Det finns såväl högfrekvent 5G som dock kräver fri sikt, och lågfrekvent som fungerar lite som 4G. Forskare vi fått uppgifter från (professor Zanders från KTH) säger att på landsbygd kommer inte 5G bli nån skillnad mot dagens 4G, se mer info ovan.
Satellitlösning. Oftast med hjälp av parabolantenn. Tyvärr väldigt dyr lösning, och har viss fördröjningstid som försvårar viss typ av internetanvändning.

Finns risk att jag inte får bredband alls? Svar: Det finns statliga mål om att 98% av Sveriges hushåll år 2025 ska ha 1 Gbit bredbandsuppkoppling. Nu börjar den marknadsmässiga delen av utbyggnaden närma sig sitt slut, och då tror man att statliga (och ev kommunala) stödpengar ska göra att de som ännu inte fått bra uppkoppling och som ändå någorlunda lagom avstånd från samhällen/stora vägar ska göra att de 98% nås. I vår bygd så jobbar Framtid Edsbro för ligga på alla aktörer att bygga ut så mycket det bara går. Därför är det viktigt att ni i en by eller annat område inventerar intresset hos er och meddelar oss (länk här) så hjälper vi er. Om intresset i det område du bor är för lågt så försvårar det möjligheten att få bra bredband. Då återstår troligen bara mobila lösningar.

Vad kostar en fiberinstallation? Svar: ca 20.000 kr, men det beror lite på. Norrtälje Energi tar 24.000 kr inkl grävning på tomt, men med rot och rut-avdrag (om man är berättigad till det) blir det 20.650 kr. IP Only har flera rabatter på ursprungspriset på ca 28.000 kr, och med rot och rutavdrag och val av standardpaket så kan man hamna på ca 18.000 kr inkl grävning på tomt.

Hur dras fibern? Svar: Beror på flera faktorer. Ibland skär (microtrenchar) man ner fibern ca 50 cm ner i vägen (både asfalt och grus). Ibland grävs den istället ned, (och då i dikets ytterkant) och ibland kan den även dras över åkrar och dyl. Normalt hängs den inte upp i stolpar. På tomt brukar man oftast använda speciell maskin som lägger ner fibern, men det kan förekomma andra lösningar vid behov.

Ingår grävning på tomten? Svar: Numera har både Norrtälje Energi och IP Only i sina avtal att de gräver på tomten. Sen finns begränsningar i hur många meter som ingår (ex 40 meter ingår hos Norrtälje Energi). Om det är längre får man kontakta bolaget och förhandla om den extra kostnaden.

Vad gäller om grävning på tomten, ex om det finns berg eller om man redan har grävt? Svar: Man ska ha ett möte med grävaren om exakt var det grävs på tomten. Är det berg kan man ändå lägga den ytligt. Kolla även länkarna nedan till aktörernas egna FAQ-sidor.

Vad gör man när fibern är ansluten och klar? Svar: När man fått fibern installerad och en s k fiberkonverter (box i huset som man kan koppla router mm till), då kan man beställa tjänster (ex internet, TV osv). Det bolag som byggt ut fibern har på sin sida info och länkar till de tjänsteleverantörer (operatörer) som har rätt att använda ledningarna, och du bokar dig för det/de bolag vars tjänster du vill ha. Tjänsteleverantören brukar normalt handhålla den utrustning som behövs (router/modem) för att kunna börja använda bredbandet.

Jag som inte ens har mobiltäckning där jag bor, vad finns för lösning om jag ej får bredband? PTS (Post och Telestyrelsen) har ett stöd för de som inte ens har 10 Mbit som folkbokförda och företag kan söka. Då kan man antingen få lösning med mobilt bredband eller satellittelefon, och får betala 5.000 kr. Kontakta PTS på 08-6785500 i så fall. Men som vi skrev ovan, så hoppas vi på att hitta andra lösningar i första hand. Går ej fiber så kan till exempel radiolänk vara en lösning.

Vad är bredband? Svar: Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker för dataöverföring, ett exempel är fiber som oftast grävs ned i marken. Med bredband kan man såväl ringa, använda internet och även se på tv.

Varför bredband? Svar: Fördelarna med bredband är många: Fler kan jobba hemifrån – småföretag, de som vabbar osv. Fler tjänster i hemmen kräver idag (och i framtiden) snabbare och kraftigare internet än vad mobilt bredband kan erbjuda (speciellt sommartid). TV, dataspel mm kräver bra uppkoppling. De gamla kopparledningarna för telefon kommer att tas ned (och gör så på många håll redan). Fastigheten ökar i värde den dagen du vill sälja och många köpare kräver idag bra internetlösningar.​ Dessutom om det är nedgrävt bredband så förfulas inte vår omgivning med master, luftburna ledningar osv. Nedgrävd fiber klarar också stormar betydligt bättre än luftledningar.

Du kan hitta fler svar på vanliga frågor på de respektive bolagens sajter: (öppnas i nytt fönster) Norrtälje Energi samt IP Only.

Läs även Norrtelje Tidnings frågor och svar. (öppnas i nytt fönster)

Saknar du nån fråga så kontakta oss (länk här) så ska vi försöka besvara den och lägga upp den här.

Gå till infosidan för fiber.