FAQ om fiber/bredband till Edsbro

dig

Här kommer vanliga frågor och svar som rör fiber i Edsbrobygden

Uppdaterad 13/12-19

Observera att våra svar är utifrån de uppgifter vi själva har fått från de olika aktörerna och vår egen bild av nuläget och framtiden, och att detta ska vara en hjälp för alla Edsbro- och Smarabor, men att det ändå ligger på var och ens eget ansvar att ha kollat med aktören själv innan man gör ett aktivt val.

När får vi bredband till Edsbro/Smara? Svar: Norrtälje Energi håller sen oktober 2019 på att bygga i Edsbro tätort med viss omnejd. Det arbetet beräknas klart i slutet på mars 2020. IP Only lägger sen november 2019 ner fiber i Smara, även det beräknat helt klart våren 2020. För övriga områden inom Edsbro är inget beslutat än, och vi försöker påverka bolagen och politikerna att ett större område ska inkluderas i bredbandsutbyggnaden.

Vad finns för lösningar för oss som bor långt ifrån tätort? Svar: Det kan finnas flera lösningar. Här följer de vi tror är rimligast:
Fiber. Fiberaktörerna kan från år 2020 söka medel hos PTS (Post- och Telestyrelsen) för att bygga ut fiber till de områden/fastigheter som normalt ligger för långt bort för att vara ekonomiskt försvarbart att få fiber. Vi kommer i januari 2020 ha möte med kommunen för att visa på var behovet finns, vilket fiberaktörerna sen får ta del av. Så har du inte meddelat oss redan att du vill ha fiber/bredband så gör det nu. Länk till kontaktsidan.
En alternativ lösning för att ändå få fiber skulle kunna vara att man går i hop i ett område och själva ordnar grävningen fram till området. Sen kommer fiberbolaget och ansluter till betydligt lägre pris. Detta har skett på andra håll. Meddela oss gärna om ni är intresserade av detta.
Radiolänk. Det finns lite olika varianter av detta som testas på några håll, ex i skärgården. Men ofta krävs fri sikt, dvs att inga berg eller träd skymmer från masten (ofta lägre än mobilmaster) till husen. Vi hoppas kunna göra studiebesök för att se hur dessa fungerar i praktiken.
Mobillösningar. Man kan som idag använda mobilt bredband (via separat liten router) eller surfa med mobildata (direkt från simkortet till mobilmasten). Idag dock väldigt begränsad mängd, hastighet och mottagning. I framtiden kan 5G vara en lösning, men väldigt osäkert om 5G kommer byggas ut på landsbygd, än mindre glesbygd. Det finns såväl högfrekvent 5G som dock kräver fri sikt, och lågfrekvent som fungerar lite som 4G. Dock anser forskare att 5G-tekniken behöver utredas mera, ff a vad gäller hälsorisker.
Satellitlösning. Oftast med hjälp av parabolantenn. Tyvärr väldigt dyr lösning, och har viss fördröjningstid som försvårar viss typ av internetanvändning.

Jag har ett befintligt avtal med IP Only, vågar jag boka mig för Norrtälje Energi också?  Svar: Det är högst osannolikt att två bolag kommer att bygga fiber på samma plats, det är väldigt ovanligt, speciellt på landsbygden. Så det ska inte vara något problem att ha avtal med båda bolagen, då de som inte bygger annullerar sina, enligt kommunens bredbandssamordnare. Norrtälje Energis avtal ska dessutom inte vara bindande (se fråga nedan) förrän de börjar gräva, så man kan boka till dem även om man har avtal med IP Only.

Ska jag säga upp mitt befintliga avtal med IP Only? Svar: Enligt kommunens bredbandssamordnare, som har dialog med både dem och med N. Energi, så ska man inte behöva säga upp något avtal. Detta ska lösas automatiskt när det är klart vilka som bygger åt oss. Så det går bra att ha avtal med båda bolagen (se fråga ovan). Vill du ändå säga upp, så se till att du först fått skriftligt från IP Only att du slipper avgift ifall avtalet inte löpt ut de 24 månader som gäller, annars kan man enligt uppgift få en avgift på ca 4-7000 kr. Bor man i Smara, där IP Only håller på att bygga, bör man inte säga upp sitt avtal. Har man sagt upp ändå kan man erbjudas nytt avtal där.

Har Norrtälje Energi bindningstid och avbokningsavgift på sitt avtal? Svar: Enligt dem så går det att ångra sig utan kostnad tills de tagit byggbeslut, varvid de skickar ut brev och i direkt anslutning till detta kan man annars göra avbokning om man skulle vilja. Först därefter behöver de ta ut avgift vid avbokning.

Jag hittar inte min adress på Norrtälje Energis ansökningssida, varför då? Svar: Troligen så ligger din fastighet utanför det område som kampanjen gäller. Kolla om dina grannars adresser är med. Gör en intresseanmälan på Norrtälje Energis sida (länk här) under “Hittade du inte din adress?”. Du får gärna också kontakta oss (länk här) så ska vi försöka påverka att Norrtälje Energi vidgar sitt område. Då är det bra att dina grannar också gör denna intresseanmälan.

Jag finns med på Norrtälje Energis ansökningssida, men kan ändå inte söka, varför? Svar: Det beror troligen på att ni gjort en intresseanmälan hos dem tidigare men att fastigheten inte tillhör det område som denna kampanj inkluderar (se fråga nedan).

Varför har Norrtälje Energi bara ett begränsat geografiskt område som ingår? Svar: Denna kampanj gäller de lite mer centrala delarna och inte längre ut, och detta av ekonomiska skäl. De har inte något vinstkrav men får heller inte gå med förlust för utbyggnaden av fiber. Vi hoppas att vi med kommunens hjälp ska lyckas få dem att vidga området att innefatta flera (helst alla), nu eller annars senare. I annat fall ska vi undersöka alternativa lösningar så fler kan ansluta sig. Ett exempel skulle kunna vara att fastighetsägare går ihop längs en väg eller ett område och själva gräver och lägger i tomrör (eller hittar annan lösning) och så kommer Norrtälje Energi och ansluter till en lägre kostnad. Det har fungerat på andra håll. Vi undersöker också andra lösningar så som exempelvis radiolänk.

Ingår grävning på tomten? Svar: Numera har både Norrtälje Energi och IP Only i sina avtal att de gräver på tomten. Sen finns begränsningar i hur många meter som ingår (ex 40 meter ingår hos Norrtälje Energi). Om det är längre får man kontakta bolaget och förhandla om den extra kostnaden.

Vad gäller om grävning på tomten, ex om det finns berg eller om man redan har grävt? Svar: Man ska ha ett möte med grävaren om exakt var det grävs på tomten. Är det berg kan man ändå lägga den ytligt. Kolla även länkarna nedan till aktörernas egna FAQ-sidor.

Hur dras fibern? Svar: Numera skär (microtrenchar) såväl Norrtälje Energi som IP Only ner fibern ca 50 cm ner i vägen (både asfalt och grus). Ibland kan den istället dras över åkrar och dyl. Normalt hängs den inte upp i stolpar. På tomt brukar man oftast använda speciell maskin som lägger ner fibern, men det kan förekomma andra lösningar vid behov.

Vad gör man när fibern är ansluten och klar? Svar: Det bolag som byggt ut fibern har på sin sida info och länkar till de tjänsteleverantörer (operatörer) som har rätt att använda ledningarna, och du bokar dig för det/de bolag vars tjänster du vill ha. Tjänsteleverantören brukar normalt handhålla den utrustning som behövs (router/modem) för att kunna börja använda bredbandet.

Finns risk att jag inte får bredband alls? Svar: Om för få bokar sig i det område du bor till den fiberanslutare som planerar bygga (i nuläget Norrtälje Energi eller IP Only), så finns inte ekonomisk möjlighet för det bolaget att bygga bredband. Då kan inte ens kommunen hjälpa till med stöd och hjälp. Så det viktigaste är att få folk att boka sig till en och samma fiberanslutare. De områden som ligger utanför kampanjområden jobbar vi ska få någon lösning tidigast 2020, då bolagen tar nya beslut, och då det förhoppningsvis kan bli tal om statligt (eller kommunalt) stöd.

Jag som inte ens har mobiltäckning där jag bor, vad finns för lösning om jag ej får bredband? PTS (Post och Telestyrelsen) har ett stöd för de som inte ens har 10 Mbit som folkbokförda och företag kan söka. Då kan man antingen få lösning med mobilt bredband eller satellittelefon, och får betala 5.000 kr. Kontakta PTS på 08-6785500 i så fall.
Men som vi skrev ovan, så hoppas vi på att hitta andra lösningar i första hand. Går ej fiber så kan till exempel radiolänk vara en lösning.

Vad rekommenderar Framtid Edsbro? Svar: Vi rekommenderar de som tillhör Edsbro tätort med viss omnejd att boka sig hos Norrtälje Energi. Likaså för de i Smara att boka sig hos IP Only. Ingår man inte i något av dessa områden så bör man ändå göra en intresseanmälan hos något av bolagen så att de vet att intresse finns, vilket kan ha stor påverkan, och då är det bra att få fler i närområdet att göra likadant. OCH meddela oss att ni är intresserade så kan vi föra er talan gentemot bolagen och kommunen.
Skulle förutsättningarna ändra sig meddelar vi det i så fall. Vi räknar med att det bolag som ej bygger kommer att annullera sina avtal (se avtalsfrågor ovan), så enligt de uppgifter vi fått ska det inte vara något problem att ha bokat sig hos båda bolagen.

Vad kostar det? Svar: ca 20.000 kr, men det beror lite på. Norrtälje Energi tar 24.000 kr inkl grävning på tomt, men med rot och rut-avdrag (om man är berättigad till det) blir det 20.650 kr. IP Onlys kampanj låg tidigare på 19.900 kr inkl grävning på tomt, där ska rut och rot kunna dras av enligt deras nya information. Vad IP Onlys nya avtalspriser i ex Smara är oklart.

Vad är bredband? Svar: Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker för dataöverföring, ett exempel är fiber som oftast grävs ned i marken. Med bredband kan man såväl ringa, använda internet och även se på tv.

Varför bredband? Svar: Fördelarna med bredband är många: Fler kan jobba hemifrån – småföretag, de som vabbar osv. Fler tjänster i hemmen kräver idag (och i framtiden) snabbare och kraftigare internet än vad mobilt bredband kan erbjuda (speciellt sommartid). TV, dataspel mm kräver bra uppkoppling. De gamla kopparledningarna för telefon kommer att tas ned (och gör så på många håll redan). Fastigheten ökar i värde den dagen du vill sälja och många köpare kräver idag bra internetlösningar.​ Dessutom om det är nedgrävt bredband så förfulas inte vår omgivning med master, luftburna ledningar osv. Nedgrävd fiber klarar också stormar betydligt bättre än luftledningar.

Du kan hitta fler svar på vanliga frågor på de respektive bolagens sajter: (öppnas i nytt fönster) Norrtälje Energi samt IP Only.

Läs även Norrtelje Tidnings frågor och svar. (öppnas i nytt fönster)

Saknar du nån fråga så kontakta oss (länk här) så ska vi försöka besvara den och lägga upp den här.

Gå till infosidan för fiber.