Föreningar

Här är en lista på föreningar och andra organisationer som finns i Edsbro-området och eventuell länk till hemsida eller Facebooksida. Saknar du någon förening, eller vill meddela länk till sida så vänligen kontakta oss här.

Byalaget Alby-Henninge – Ununge. Länk till Facebooksida.

Edsbro Biblioteks Vänner – stödgrupp för vårt bibliotek. Länk till webbsida (tillsv på edsbro.org).

Edsbro BygdegårdLänk webbsida och länk Facebooksida.

Edsbro HembygdsföreningLänk webbsida och länk Facebooksida.

Edsbro IFLänk webbsida och länk Facebooksida.

Edsbro RyttarföreningLänk webbsida och länk Facebooksida.

Edsbro-Ununge församlingsråd (svenska kyrkan) – Länk webbsida

Edsbro Vävstuga

Framtid Edsbro – Utvecklingsfrågor för hela Edsbro-området (ingår i Edsbro hembygdsförening). Länk webbsida och länk Facebooksida.

Jordnävarna i Roslagen – Trädgårdsförening i Sättraby. Länk Facebooksida.

PRO Rimbo-EdsbroLänk webbsida.

Röda Korset EdsbroLänk webbsida.

Sotterns Vänner – Smara-Edsbro Länk webbsida

Sättraby BygdegårdsföreningLänk webbsida och Länk Facebbooksida.

Ununge hembygdsföreningLänk webbsida och Länk Facebooksida.

Ununge Skytteförening. Länk webbsida och länk Facebooksida.

.

Samfälligheter: Här ska många fler in.

Alby-Henninge vägsamfällighet i Ununge

Bro byamäns samfällighet utanför Edsbro

Bro vägsamfällighetLänk webbsida utanför Edsbro

Edsbro-Sättra samfällighet i Sättraby

Dumran Skeninge vägsamfällighet

Hällsätra vägsamfällighet norr om Edsbro

Koluddens samfällighet – fritidshusområde vid Erken. Länk webbsida

Masugnens samfällighet i Edsbro

Målöte vägsamfällighet i Ununge

Smara samfällighet – tomtområde i Smara – Länk Facebooksida.

Smara vägsamfällighetLänk Facebooksida

Sonövägens samfällighet – Sonö

Östängens samfällighet – Sonö

.

Andra Facebookgrupper:

Fiber i Smara Länk

Fiber i Ununge Länk

Koludden ErkenLänk.

Sättralundsfesten Länk

Vi alla i EdsbroLänk

Vi i SmaraLänk

Vi i SättrabyLänk