Landsbygdsprogrammet

Efter att regeringen beslutat om landsbygdsprogram så genomförde Norrtälje kommun under 2017 ett flertal dialogmöten runt om i kommunen. Våren 2018 hade ett program förberetts för beslut i kommunfullmäktige men det lyckades ej uppnå majoritet utan fick göras om. Den 11 juni 2018 godtogs dock programmet. Nedan kan du se det antagna programmet, det inledande förslaget samt vårt yttrande på det. År 2019 beslutades det att inrätta ett Landsbygdsråd, som startar 2020, se mer info i länkarna nedan. Framtid Edsbro deltog på ett Landsbygdsforum dec 2019 där nomineringar också skedde till rådet (läs mer om rådet här). I februari 2020 startade Landsbygdsrådet, och en gång per år samlas man i ett Landsbygdsforum.

Sammanfattning från Landsbygdsforum 2023

Länk till minnesanteckningar från Landsbygdrådets möten

Beslut om Landsbygdsråd oktober 2019

Förslag om Landsbygdsråd oktober 2019

Handlingsplan för landsbygdsprogrammet 25 april 2019

Det antagna Landsbygds- och skärgårdsprogrammet 11 juni 2018

Allmänt om landsbygdsprogrammet

Underlag & nulägesanalys för Landsbygdsprogrammet 2017

Landsbygdsprogram-remiss sept 2017

Vårt remissyttrande Landsbygdsprogrammet hösten 2017