Hitta till Edsbrobygden

Här är en hjälp för er som för första gången besöker Edsbrobygden och vill hitta bästa vägen hit! För enkelhetens skull visar vi här Edsbro tätort. Använd kartan nedan för att zooma in om du vill se mer detaljerat. Du kan även klicka på Visa på Eniro på kartan och under Vägbeskrivning skriva in Till- och från-adress, eller följ våra skriftliga beskrivningar nedan.

VÄGBESKRIVNING TILL EDSBRO

Bil från Stockholm:
E18 mot Norrtälje. Tag av vid Söderhall/Roslagsstoppet (skyltat Hallstavik, Rimbo), följ väg 280 mot Rimbo. I Rimbo, sväng höger mot Hallstavik väg 280. Framme efter 19 km i Edsbro.

Bil från Uppsala:
Väg 282 mot Edsbro, skyltat i rondellen g:a Stockholmsvägen vid IKEA.

Bil från Norrtälje:
Väg 76 till vägkorset innan Söderbykarl, sväng vänster. Kör till Unungehöjden, ta där till vänster tills du kommer till Edsbro.

Buss från Stockholm:
SL buss 639 från Tekniska Högskolan.

Buss från Norrtälje:
SL buss 641 mot Hallstavik, byte i Unungehöjden. Gå drygt 200 m i färdriktningen och över vägen. Sen buss 639 till Edsbro. Alternativt ta 677 från Norrtälje till Rimbo, byt till 639 mot Edsbro. Snabbast och enklast är att åka med UL (Upplands lokaltrafik) som kör direktlinje (Knutby-linjen), dock bara några turer om dagen.

Buss från Uppsala:
UL (Upplands lokaltrafik) kör Uppsala-Knutby rätt ofta, sen går Knutby-Norrtälje via Edsbro några turer om dagen. Annars är det buss Uppsala-Rimbo, byte till buss 639 mot Hallstavik.