Våra yrkande för ÖP2050

ÖP2050

Ett gemensamt yrkande från Framtid Edsbro och Edsbrobygdens föreningsråd i granskningsprocessen för ÖP2050 har skickats till kommunen 12 juni. Här ser du yrkandet:

  • Vi anser att den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Edsbro från 1995 inte ska skrotas och ersättas med några få utvalda punkter i ÖP2050. Många av de ämnen som tas upp i FÖP-95 är fortsatt relevanta och behandlas idag på våra möten, så som VA-frågor, bostäder, äldreboende, cykelvägar, busstrafik, kultur och så vidare.  Vi yrkar på att kommunen istället satsar på en ny Fördjupad Översiktsplan för Edsbro inom 5 år och att detta också anges i ÖP2050.
  • Vi yrkar även på att Edsbro markeras som landsbygdsnod. Edsbro är kommunens sjätte största tätort och ligger på strategiskt avstånd till Norrtälje, Uppsala och Stockholm.  Edsbrobygden täcker ett viktigt område i kommunens västligaste del, som annars riskerar att hamna i ett ingenmansland. Om det visar sig att Edsbro saknar någon faktor som krävs för att utses som landsbygdsnod, anser vi att detta ska åtgärdas.

    Framtid Edsbro och Edsbrobygdens föreningsråd


    (Info till läsaren: I Diverse material under fliken Material/Övrigt hittar du förutom yrkandet i sin helhet även granskningsversionen av ÖP2050).