Allmänna färdsätt

Här handlar det om busstrafik, anropstaxi mm.

Busstrafik: Framtid Edsbro har legat på såväl SL, Region Stockholm (fd landstinget) och Norrtälje kommun om att förbättra de allmänna kommunikationerna mellan Edsbro och Norrtälje. Då det i dag bara går några få bussar utan byte per dag, och det med UL-trafik (Uppsala) vill vi att man i SL/Regionen förhandlar med UL om att öka turtätheten och även omfatta helger. Alternativt skapa en SL-linje som går direkt mellan Edsbro och Norrtälje. Idag måste man byta, antingen i den farliga och krångliga Unungehöjdens korsning, där snövallar på vintern gör bytet mycket riskfyllt. Alternativt kan man åka en omväg via Rimbo och byta där. Detta känns inte förenligt med god landsbygdsutveckling, så därför driver vi den frågan vidare.

Förbättrad trafik helger & kvällar: Anropstaxi/buss är en möjlig lösning, speciellt kvällar och helger när busstrafiken är glesare. Vi har ett lokalt taxiföretag som med SL´s hjälp skulle kunna skapa ett försöksprojekt här i Edsbro.

Busskur: Tillsammans med 3 andra föreningar har vi sett till så en busskur byggts i Brotorp i Edsbro av lokala krafter våren 2018. Tidigare fick barn och vuxna stå och vänta i regn och rusk vilket gjorde att en del fick ordna bilskjuts istället.