Allmänna färdmedel

Här handlar det om busstrafik, anropstaxi mm.

Busstrafik: Framtid Edsbro har legat på såväl SL, Region Stockholm och Norrtälje kommun om att förbättra de allmänna kommunikationerna till och från Edsbro, framförallt mellan Edsbro och Norrtälje. Då det i dag bara går några få bussar utan byte per dag, och det med UL-trafik (Uppsala) vill vi att man i SL/Regionen förhandlar med UL om att öka turtätheten och även omfatta helger. Alternativt skapa en SL-linje som går direkt mellan Edsbro och Norrtälje. Idag måste man byta, antingen i den farliga och krångliga Unungehöjdens korsning, där snövallar på vintern gör bytet mycket riskfyllt, alternativt kan man åka en omväg via Rimbo och byta där. Detta känns inte förenligt med god landsbygdsutveckling, så därför driver vi den frågan vidare. Att få direktturer till Uppsala via Knutby är också ett önskemål som vi hoppas UL kan skapa.

Vi har även legat på om att få tätare turer med 639 (Stockholm-Rimbo-Edsbro-Hallstavik) och framför allt under kvällar och helger.

När det gäller förbättrad trafik helger & kvällar så är anropstaxi/buss är ett komplement till lösning, när busstrafiken är glesare. Vi har lokala taxiföretag som med SL´s hjälp skulle kunna skapa ett försöksprojekt här i Edsbro.

Nu har Norrtälje kommun gått ut med en skrivelse för att få Region Sthlm att förbättra flera turer i kommunen. De framför bl a att linje 639 (Stockholm-Rimbo-Edsbro-Hallstavik) bör göras om till stombusslinje (blåbuss) med tätare turer. Likaså att det bör bli fler turer, framförallt på helger, på Uppsalalinjen 808 (Uppsala-Knutby-Edsbro-Norrtälje) som från Edsbro inte innebär byten till Norrtälje. Länk till artikel i NT (pren. krävs).

Det är Regionerna och SL/UL som avgör frågan, så vi får se vad som nu händer. Det verkar också som företaget som vann upphandlingen till trafiken här i kommunen har en del förslag som vi får återkomma om.

Busskur: Tillsammans med 3 andra föreningar har vi sett till så en busskur byggts i Brotorp i Edsbro av lokala krafter våren 2018. Tidigare fick barn och vuxna stå och vänta i regn och rusk vilket gjorde att en del fick ordna bilskjuts istället.