Vad har Framtid Edsbro gjort 2023?

Framtid Edsbro

Undrar du vad Framtid Edsbro har arbetat med under året som gått? Här kommer en lista på vad vi gjort inom alla de områden som vi engagerar oss i. Vill du vara med och bidra till en ännu bättre och mer levande och blomstrande bygd så kontakta oss och var med och driv de frågor som du tycker är intressanta! Detta har vi gjort 2023:

 • Bredband: Arrangerat ett välbesökt stormöte om bredbandsutbyggnaden samt även ett videomöte med ansvariga bolag. Under året har utbyggnaden fortsatt i Dumran-Skeninge-Myskja, Nybro samt runt delar av Sättraby m fl. Dessutom har Hällsätra, Kristineholm m fl fått positiva beslut.
 • Bibliotek: Bibliotekets Vänner har haft fortsatt dialog med biblioteksledningen om Edsbros bibliotek. Stor väggskylt nu uppe. Ideellt hållit sommaröppet i biblioteket samt anordnat föreläsningar & bokcirkel.
 • Aktivitetsparken: Fortsatt utvecklingsarbete, t ex har en skateramp tillkommit.
 • Landsbygdsråd: Fortsatt ha representant i kommunens landsbygdsråd för Edsbrobygden samt ha flera deltagare på det årliga Landsbygdsforumet. 
 • Välkomstinformation: En arbetsgrupp har börjat arbetet med info för nyinflyttade med flera.
 • Återvinningsstationen: Fortsatt dialog och lobbyarbete för uppsnyggning av stationen i Edsbro.
 • Inventeringar: Inventerat cykelvägar samt möteslokaler i vår bygd och lagt upp på webbsidan.
 • Seminarium: Deltagit på seminarium med Leader och redovisat vårt LEA-projekt och diskuterat hur bygden kan utvecklas mer. Samarrangerat seminariet Boosta bygden bäst i Edsbro bygdegård.
 • Bygderådet: Fortsatt vara sammankallande för Edsbro bygderåd, för föreningar från hela bygden.
 • Projekt: Drivit projekt för utveckling av bygderådet (platsutvecklingsstöd från kommun).
 • Kalendarium: Fortsatt driva bygdens gemensamma kalendarium – www.edsbrobygden.se och där planen är att sajten ska bli som en portal för hela Edsbrobygden.
 • Webbsida: Fortsatt att utveckla vår egen webbsida www.edsbro.org om det vi håller på med.
 • Facebook: Fortsatt att sköta vår Facebooksida för Framtid Edsbro, som nu har 303 medlemmar.
 • Hela Sverige ska leva: Fortsatt att vara medlemmar i denna organisation för utvecklingsgrupper. Deltagit och hållit föredrag på deras höstmöte.
 • Stipendium: Fick även stipendium från Hela Sverige ska leva på 1.000 kr.
 • Fortsatt ha bevakning om allmänna färdmedel, cykelvägar, bostadsbyggande, skol- och förskolefrågor samt övrig service. 
 • Möten: Haft 5 möten under 2023 samt ett flertal möten i olika arbetsgrupper.