Om Edsbrobygden

Läge Edsbrobygden ligger i de västra delarna av Norrtälje kommun. Bygden består av tätorten Edsbro och några mindre orter samt omkringliggande byar. Dessa mindre orter är Sättraby, Smara, Koludden, Ununge och Sonö. Två riksvägar möts i Edsbro, väg 282 från Uppsala och E4 samt väg 280 från Rimbo och E18. De närmsta lite större orterna i kommunen är Rimbo och Hallstavik, ca 2 mil bort från tätorten, och till Norrtälje är det cirka 2,5 mil. Till Knutby på andra sidan länsgränsen är det 1,3 mil och till Uppsala är det cirka 5 mil, och till Stockholm är det ca 7 mil.

Edsbros indelning geografiskt

Befolkning I Edsbrobygden bor 1594 permanentboende (SCB 31/12-2018). Skulle man även räkna fritidsboende så är bygdens befolkning mycket större, då det finns ungefär lika många fritidshus som permanenthus. Dessa fritidshus finns exempelvis i Smara, Koludden och Ununge. Invånarantalet har inte märkbart förändrats tio åren. Det finns ett litet överskott av män jämfört med kvinnor. I själva tätorten Edsbro bor 595 invånare (SCB 31/12-2018) vilket innebär Norrtälje kommuns sjätte största tätort.

Historik
Edsbro är en gammal kulturbygd med riksintressen. På järnåldern gick en väl trafikerad vattenled genom området där Edsbro ligger idag. Flera fornborgar fanns på höjderna omkring leden, den kändaste är Lundboborg. Edsbro kyrka byggdes på 1200-talet. Namnet Edsbro skrevs 1287 Hæsabro vilket ger tolkningen ‘åsbornas bro’. Edsbro kyrka är byggd på Åsby ägor och är belägen vid en bro där åsen genombryts av en å. Edsbro är också en gammal bruksort, här fanns från 1686 ett vallonbruk med masugn och klensmedja. Bruksmiljön med dess bruksgata och röda längor är väl bevarade. 1862 bildades Edsbro landskommun. 1952 införlivades den i Knutby kommun. 1971 överflyttades Edsbro till storkommunen Norrtälje.

Konstnär: Rebecka Rodling Staf