Om Edsbro

Läge Edsbro är en tätort med tillhörande landsbygd placerad i de västra delarna av Norrtälje kommun norr om sjön Erken. Mindre orter som brukar räknas till Edsbro är Sättraby, Smara, Koludden, Ununge, Sonö och all landsbygd däremellan. Två riksvägar möts i Edsbro, väg 282 från Uppsala och E4 samt väg 280 från Rimbo och E18. De närmsta lite större orterna i kommunen är Rimbo och Hallstavik, ca 2 mil bort, och till Norrtälje är det cirka 2,5 mil. Till Knutby på andra sidan länsgränsen är det 1,3 mil och till Uppsala är det cirka 5 mil, och till Stockholm är det ca 7 mil.

Edsbros indelning geografiskt

Befolkning I Edsbro bor 1594 invånare (SCB 31/12-2018 Edsbro postnummerindelning). I själva tätorten bor 595 invånare vilket innebär Norrtälje kommuns sjätte största tätort. År 1995 hade Edsbro tätort 450 invånare, år 2005 var det 515 invånare, år 2015 var det 578 invånare. År 2015 var fördelningen mellan kvinnor och män exakt lika. Åldersfördelningen var då 0-19: 22%, 20-64: 52% och 65-uppåt: 26%. De senaste åren har trots viss ökning Edsbros invånarantal förändrats relativt lite, vilket delvis lär bero på avsaknad av nytillkomna bostäder. I ovanstående invånarsiffror har man inte räknat med de ca 540 fritidshus som finns i Edsbro, exempelvis i fritidshusområdena Smara och Koludden.

Historik
Edsbro är en gammal kulturbygd med riksintressen. På järnåldern gick en väl trafikerad vattenled genom området där Edsbro ligger idag. Flera fornborgar fanns på höjderna omkring leden, den kändaste är Lundboborg. Edsbro kyrka byggdes på 1200-talet. Namnet Edsbro skrevs 1287 Hæsabro vilket ger tolkningen ‘åsbornas bro’. Edsbro kyrka är byggd på Åsby ägor och är belägen vid en bro där åsen genombryts av en å. Edsbro är också en gammal bruksort, här fanns från 1686 ett vallonbruk med masugn och klensmedja. Bruksmiljön med dess bruksgata och röda längor är väl bevarade. 1862 bildades Edsbro landskommun. 1952 införlivades den i Knutby kommun. 1971 överflyttades Edsbro till storkommunen Norrtälje.

Edsbro tätort