Föreningsråd

12 deltagare på Edsbro Bygderåds första möte hösten 2020

Hösten 2020 bildades officiellt Edsbrobygdens föreningsråd (då Edsbro bygderåd), som består av representanter från bygdens alla föreningar i Sättraby, Koludden, Edsbro, Smara, Ununge, Sonö samt många byar.

Framtid Edsbro är inledningsvis sammankallande till dessa rådsmöten som sker 3 gånger per år runt om i bygden (alternativt videomöte vid behov). Idén med bygderådet är flera, till exempel:

 • Att skapa gemenskap i vår bygd och hitta gemensamma nämnare.
 • Att synkronisera behoven i bygden och tillsammans främja arbetet för en levande bygd.
 • Att arbeta för att sätta Edsbrobygden på kartan och bli en starkare röst gentemot exempelvis kommunen.

Föreningar som hittills deltagit i föreningsrådet:

 • Edsbro Biblioteks Vänner 
 • Edsbro Bygdegård 
 • Edsbro Hembygdsförening 
 • Edsbro IF
 • Edsbro-Ununge församlingsråd (svenska kyrkan)
 • Edsbro Älgskötselområde
 • Framtid Edsbro
 • PRO Rimbo-Edsbro
 • Röda Korset Edsbro
 • Sättraby Bygdegårdsförening
 • Ununge hembygdsförening
 • Ununge Skytteförening
  Samfälligheter:
 • Alby-Henninge vägsamfällighet i Ununge
 • Bro byamäns samfällighet, Edsbro
 • Dumran Skeninge vägsamfällighet
 • Hällsätra vägsamfällighet 
 • Kolbackens samfällighet, Sonö
 • Koluddens samfällighet
 • Målöte vägsamfällighet
 • Östängens samfällighet – Sonö

Föreningar som är inbjudna men ännu ej kunnat delta*:

 • Edsbro Ryttarförening
 • Edsbro Vävstuga
 • Jordnävarna i Roslagen – Sättraby
 • Sotterns Vänner – Smara-Edsbro
  Samfälligheter:
 • Bro vägsamfällighet – Edsbro
 • Edsbro-Sättra samfällighet Sättraby
 • Masugnens samfällighet i Edsbro
 • Smara samfällighet
 • Smara vägsamfällighet 
 • Sonövägens samfällighet – Sonö
 • Samt många fler samfälligheter och byalag

*Är du en representant från någon av nämnda eller onämnda föreningar som ej ännu deltagit så meddela oss här om ni vill vara med.

Länkar till webbsidor och facebookgrupper till bygdens föreningar hittar ni här.

Intern sida:

Är du redan representant i föreningsrådet så hittar du vår interna sida med bl a mötesanteckningar och en del annat här