Cykelvägar

Foto: Rudy and Peter Skitterians från Pixabay

Den beslutade cykelvägen mellan Edsbro förskola bort till Lummevi idrottsplats ska efter 30 års kamp äntligen börja byggas. Planerad byggstart är 2020/2021 och lär ta 12 månader att bygga.

Banvallen: Vi har legat på kommunen att försöka göra banvallen som går genom Edsbro till cykelväg, precis som man gjort på andra ställen i kommunen. Kanske asfaltera halva för cykel, och ha grus för gångväg mm. Vi har bett att kommunen ska utreda detta.

Edsbro-Unungehöjden: Vi har även framfört att vi önskar en cykelväg bort till Unungehöjden om man inte löst frågan om direktbussar till Norrtälje.

Saknar du cykelväg någon annanstans? Vill du vara med i vår arbetsgrupp som försöker påverka att cykelvägar byggs? Eller vill du driva ett projekt tillsammans med andra om att bygga cykelvägar som kommunen ger bidrag till? Kontakta oss här och berätta!