Cykelvägar

Foto: Rudy and Peter Skitterians från Pixabay

Fler gång- och cykelvägar är ett hett önskemål har vi märkt, både i tidigare enkäter och vad som framkommit på olika möten i bygden. Vi har under flera år haft ständig kontakt med kommunen, som i sin tur ligger på staten. Här kan du se i vilka områden gång- och cykelvägar behövs. På kartan ser du en ungefärlig bild av befintliga cykelvägar och sådana som behövs. Och under kartan beskrivs de olika sträckorna och längst ner på sidan finns även info om hur vi kan göra för att få fler gång- och cykelvägar till bygden.

Cykelvägar i Edsbrobygden 2023

Befintliga gång- och cykelvägar:
Mellan Edsbro förskola och Lummevi idrottsplats. Efter ca 30 års kamp har den nu blivit verklighet. Kommunen tillsammans med Trafikverket har byggt vägen där i skrivande stund (sept 2023) endast återstår att koppla in belysningen. Vägen visas i svart på kartan ovan.

Det finns många mindre vägar som man kan gå eller cykla på, varav de flesta är grusvägar. Några av dem är möjliga att använda där ingen renodlad gång- och cykelväg finns. Se gråa markeringar på kartan. Det finns förstås många fler vägar man kan cykla på, här har vi försökt ta med dem som leder vidare till annan väg.

Banvallen: Vi har i flera år legat på kommunen att försöka göra banvallen, som går mellan Rimbo till Hallstavik och som passerar genom vår bygd, till cykelväg. Precis som man gjort på några andra ställen i kommunen och man har i senare fall asfalterat halva för cykel, och har grus för gångväg, ridning mm. Vi har bett att kommunen ska utreda detta, då detta spänner över flera bygder i kommunen och inte kan ligga på någon enskild förening. Kommunen har för länge sedan sålt ut delar av sträckan, vilket försvårar läget, men där det ändå kan gå att hitta alternativa lösningar. Banvallen markeras med rött på kartan. Här är en extern länk till cykelguide för banvallen.

Andra behov av cykelvägar:

Edsbro-Unungehöjden: Vi har även framfört behovet av en cykelväg mellan Edsbro centrum till Unungehöjden. I nuläget behöver många byta buss vid Unungehöjden (läs mer under busstrafik) så enbart av den anledningen behövs cykelväg. Skulle banvallen bli gång- och cykelväg så återstår bara ett par luckor mellan de grusvägar som går parallellt med väg 280. Dock inte optimalt då man behöver korsa den tungt trafikerade vägen, så en renodlad gång- och cykelväg vore bättre.

Sonö-Unungehöjden: Här behövs en lösning mellan utfarten till Sonö V till Unungehöjden för att slippa röra sig bland den tunga trafiken på väg 76.

Lummevi IP-Smara: En fortsättning från den befintliga gång- och cykelvägen till Lummevi skulle behövas bort till infarten mot Smara för alla de som bor i Smara men även andra längs vägen.

Saknar du cykelväg någon annanstans?: Kontakta oss här och berätta!

Möjligheter att få gång- och cykelvägar där de behövs:

Kommunalt bidrag: Man kan ansöka hos kommunen och få betalt för upp till 75% av de faktiska kostnaderna. Förmodligen kan man parallellt söka andra bidrag för att täcka upp det som återstå eller göra en pengainsamling (crowd funding).
Allt detta kräver en projektledare, dvs någon som håller i trådarna. Kommunala pengar brukar finnas för detta så är man bara beredd att driva frågan ideellt så kan detta gå. Man får själva ordna markavtal med markägare, men där bör kommunen kunna bistå med stöd. Läs mer om stödet här.

Andra typer av stöd: Man kan söka Leader-medel (EU-finansierat) för detta, och kan då täcka hela kostnaden, inkl lön för projektledaren. Ett Leaderprojekt är betydligt mer omfattande även när det gäller administration och redovisning vilket man bör vara beredd på.
Det finns säkert andra former av stöd man kan söka.

Påverka så att kommunen och/eller staten bygger gång- och cykelvägar. Hittills prioriterar inte staten (Trafikverket) vår kommun särskilt mycket och på samma sätt prioriterar inte Norrtälje kommun vår Edsbrobygd heller. Så då återstår att vi behöver ligga på och påverka dessa så att någon överhuvudtaget görs. Detta arbete görs av vår ideella grupp Framtid Edsbro, så vill du vara med och påverka så kom på våra möten – kontakta oss här.