Politikerträff

11 april 2018 anordnade Framtid Edsbro en politikerträff där alla de 9 sittande partierna i kommunfullmäktige var inbjudna (varav 8 kom) tillsammans med allmänheten till Edsbro bygdegård. Ett par timmar innan den allmänna träffen anordnade vi en guidad tur i Edsbroområdet. Kjells taxi ställde upp och bjöd på den turen där vi ville visa både positivt och negativt här i Edsbro, turen tog drygt 1 timme. Kl 19 var det dags för allmänheten att lyssna till de olika partiernas åsikter utifrån de Edsbrofrågor som vi skickat till dem i förväg. Därefter var det dags för publikens frågor. Totalt 67 st kom till bygdegården denna kväll, vilket gladde oss jättemycket. Som arrangör kände vi oss mycket nöjda med arrangemanget och vi hoppas att åhörarna tyckte detsamma. Och det var valårets första valtal för de olika partierna, valåret 2018 startade alltså i Edsbro. Deltagande partier var S, MP, C, M, L, SD och ROOP. Samarrangörer till detta var Framtid Edsbro, Edsbro bygdegårdsförening, Edsbro hembygdsförening och Kjells taxi.