Vad vi arbetar med

På menyflikarna under Vad vi arbetar med här ovan kan du se de områden vi arbetar med. Områdena här är uppdelade utifrån enskild fråga. Annars har vi en generell indelning i större områden:

  • Infrastruktur & kommunikationer
  • Bygga & bo
  • Upplevelser & turism
  • Förutsättningar & företagande
  • Tillgång till service
  • Kultur & fritid
  • Lokalt utvecklingsarbete