Landsbygdsråd

Här finns mötesanteckningar och info från Norrtälje kommuns Landsbygdsråd. Under första perioden (1,5 år) har Lasse Björklund från Framtid Edsbro företrätt Edsbrobygden genom att vara representant för Rimbo-Sjuhundrabygden, där man hade placerat Edsbro inledningsvis. På Landsbygdsforum 14/9-21 blev vi en egen bygd (läs mer här), och Mikael Olausson från Framtid Edsbro tog över stafettpinnen som representant. Katarina Rosengren är ersättare.

Norrtälje kommuns Landsbygdsråd

Mötesanteckningar Landsbygdsrådet

Möte 22 feb 2022

Möte 25 nov 2021

Möte 7 okt 2021

Möte 3 juni 2021

Möte 13 april 2021

Möte 3 feb 2021

Möte 16 sept 2020

Möte 11 juni 2020

Möte 18 feb 2020