Landsbygdsråd

Här finns mötesanteckningar och info från Norrtälje kommuns Landsbygdsråd. Under första perioden (1,5 år) har Lasse Björklund från Framtid Edsbro företrätt Edsbrobygden genom att vara representant för Rimbo-Sjuhundrabygden, där man hade placerat Edsbro inledningsvis. På Landsbygdsforum 14/9-21 blev vi en egen bygd (läs mer här), och Mikael Olausson från Framtid Edsbro tog över stafettpinnen som representant. Nuvarande ersättare (sen 2023) är Kia Bergquist.

Norrtälje kommuns Landsbygdsråd

Länk här till kommunens sida om Landsbygdsrådet

Mötesanteckningar Landsbygdsrådet

Länk här till mötesanteckningar i Landsbygdsrådet från och med 200916

Äldre mötesanteckningar:

Möte 11 juni 2020

Möte 18 feb 2020