Landsbygdsråd

Här finns mötesanteckningar och info från Norrtälje kommuns Landsbygdsråd. Under första perioden (1,5 år) har Lasse Björklund från Framtid Edsbro företrätt Edsbrobygden genom att vara representant för Rimbo-Sjuhundrabygden, där man hade placerat Edsbro inledningsvis. På Landsbygdsforum 14/9-21 blev vi en egen bygd (läs mer här), och Mikael Olausson från Framtid Edsbro tog över stafettpinnen som representant. Katarina Rosengren är ersättare.

Norrtälje kommuns Landsbygdsråd

Mötesanteckningar Landsbygdsrådet

Möte 6

Möte 5

Möte 4

Möte 3

Möte 2

Möte 1