Edsbrobygden åter på kartan

Kommunens rådsbygder

På kommunens årliga Landsbygdsforum 14/9-21 så meddelades det att Edsbrobygden nu räknas som en egen bygd i Landsbygdsrådet. Detta är en stor och viktig framgång för att ännu mer sätta Edsbrobygden på kommunens karta.
Rådet som träffas 4 ggr/år har hittills representerats av Lasse Björklund som suttit för Rimbo Sjuhundrabygden. Nu har Mikael Olausson tagit över stafettpinnen som representant, och nu enbart för Edsbrobygden, och Katarina Rosengren som ersättare. På forumet deltog 7 representanter från vår bygd och det var många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, mingel och musikunderhållning av rang. Se sändningen från forumet här.

Nu jobbar Framtid Edsbro tillsammans med Edsbro bygderåd vidare med att ta tillvara bygdens och landsbygdens behov. En fråga som vi alla kan bidra till är att tycka till om Edsbrofrågor i kommunens enkät om framtida utveckling i kommande översiktsplanen. Det är några korta frågor där vi kan påverka och sätta Edsbro på kartan. Här är länken till enkäten.

Kartan som ni ser ovan är inte exakt så som vi själva definierar den. Den kan du se här:

Edsbrobygden