Vad har Framtid Edsbro gjort 2022?

Framtid Edsbro

Kanske du undrar vad Framtid Edsbro har sysslat med under året som gått? Här kommer en lista på vad som gjorts inom alla de områden som vi engagerar oss i. Vill du vara med och bidra till en ännu bättre och mer levande och blomstrande bygd så kontakta oss och var med och driv de just frågor som du tycker är intressant! 

 • Aktivitetsparken: Fortsatt bedriva påverkansarbete och var med och arrangerade invigningen i september.
 • Leaderprojekt LEA: Fått klart LEA-projektet med Leaderstöd, vilket lett till en film och folder för bygden som presenterades under Landsbygdsforum under hösten. Dessa finns också på www.edsbro.org och på Facebook.
 • Bredband: Fortsatt att driva och informera i denna fråga. Under året har utbyggnaden fortsatt i Ununge, och påbörjats i Vagn och Sonö samt Rekinde och Johanneslund. Positiva besked har getts för Dumran-Skeninge, Skarnbro-Nybro, delar av Sättraby mfl. 
 • Återvinningsstationen: Haft dialog och lobbyarbete för uppsnyggning av återvinningsstationen i Edsbro.
 • Politikerträff: Tillsammans med bl a EHF arrangerat Politikerträff under våren inför val 2022, där alla fullmäktigepartier deltog och som innan mötet fick en guidad tur på orten.
 • Landsbygdsråd: Fortsatt ha representant i kommunens landsbygdsråd samt ha flera deltagare på Landsbygdsforum. 
 • Hela Sverige ska leva: Fortsatt att vara medlemmar i denna organisation.
 • Landsbygdsriksdag: Haft en representant på Landsbygdsriksdagen i Jönköping under sommaren.
 • Bygderåd: Fortsatt vara sammankallande för Edsbro bygderåd, för föreningar från hela bygden. Ansökt och beviljats platsutvecklingsstöd hos kommunen för utveckling av bygderådet.
 • Kalendarium: Under året lanserades bygdens gemensamma kalendarium – www.edsbrobygden.se
 • Vår webbsida: Fortsatt att utveckla vår egen webbsida www.edsbro.org
 • Facebook: Fortsatt att sköta vår Facebooksida för Framtid Edsbro, som nu har 297 medlemmar.
 • Bibliotekets Vänner: Fortsatt ha dialog med biblioteksledningen om Edsbros bibliotek. Tackat av den gamla bibliotekarien och välkomnat den nya.
 • Stipendium: Fick stipendium från Roslagens Sparbank på 10.000 kr.
 • Fortsatt ha bevakning om allmänna färdmedel, cykelvägar, bostadsbyggande, skol- och förskolefrågor samt övrig service. 
 • Media: Fått in debattartikel i Norrtelje Tidning om landsbygdsatsningar.
 • Möten: Haft 5 möten under 2022 samt ett flertal möten i olika arbetsgrupper.