Handlingsplan för LEA-projektet

I samband med LEA-projektet som gjordes tillsammans med Leader Stockholmsbygd så skapade vi en handlingsplan. Detta gjordes i samråd med Edsbro bygderåd och innan dess i två öppna stormöten i bygden 2020. Handlingsplanen kommer att vara ett levande dokument och en grund för en gemensam överblick över alla insatser som önskas och vilka som kan göras på kort och lång sikt.

En första prioritering av de önskade insatserna har redan gjorts på brainstormingen med hela bygden. Här såg vi tillsammans att vi har bäst förutsättningar att arbeta med de frågor där vi kan äga hela processen och frågan, och som kräver en liten insats från oss för att komma igång. Vi valde därför att dela upp våra frågor i olika färger för att visa vilka frågor vi kan ta oss an direkt, och vilka frågor som kräver mer planering eller som ägs av en utomstående aktör.

Utveckling framåt med våra resurser som grund

Edsbrobygden har många resurser och möjligheter men vi som bygd vill mer! Vi har gemensamt genomfört detta utvecklingsarbete för att kunna samla oss och för att veta hur vi kan gå vidare till nästa steg, vi vill utveckla vår bygd ytterligare. Ett viktigt steg har varit att genomföra vår brainstorming i form av ett öppet stormöte där vi tillsammans landat i en handlingsplan som vi nu kommer att prioritera i och genomföra tillsammans.

Handlingsplanen för Edsbrobygden

Vi vill förstärka engagemanget och den sociala gemenskapen i Edsbrobygden genom att:

Handlingsplan sid 1
Handlingsplan sid 1

Vi vill skapa goda förutsättningar för en hållbar framtid i Edsbrobygden genom att:

Handlingsplan sid 2
Handlingsplan sid 3
Handlingsplan sid 2

Vi vill skapa goda förutsättningar för ett ökat antal personer som bor och vistas i Edsbrobygden genom att:

Handlingsplan sid 3
Handlingsplan sid 3
Loggor