Inventering av cykelvägar

Cykelvägar i Edsbrobygden 2023

Vi har gjort en inventering av de gång- och cykelvägar som finns i Edsbrobygden. Vi har även tagit emot önskemål från invånarna i bygdens alla delar om var behov av fler sådana behövs. Utifrån det ligger vi på kommunen (och Trafikverket) om behovet. Banvallen är en fråga vi länge jobbat för att kommunen ska inventera sträckan mellan Rimbo/Stora Granlund och Hallstavik, och som passerar vår bygd på vägen. Läs mer om denna fråga samt övriga behov av gång- och cykelvägar här på vår sida om cykelvägar.