Mer av bygden får fiber

Fiber

Framtid Edsbros bredbandsgrupp har haft möte där vi precis som tidigare bjudit in de båda fiberbyggarna Norrtälje Energi och GlobalConnect (fd IP Only) samt Norrtälje kommun. Representanter från Edsbrobygdens olika områden fick svar på hur det ser ut för just deras område. Mer och mer av vår bygd får nu tillgång till bra bredband, återstår nu bara några få områden där vi hoppas på lämpliga lösningar. Pga vinterläget är grävarbetet pausat, men annat arbete fortgår. Klicka här för att se det aktuella läget område för område.