Nu är LEA-projektet klart

I samband med kommunens välbesökta landsbygdsforum i Norrtälje nyligen så lanserades såväl den film som den folder som är resultatet av Leaderprojektet LEA – Lokal Ekonomisk Analys. Mikael Olausson från oss visade filmen och foldern för deltagarna på forumet och passade på att berätta historien om Framtid Edsbro och vad vi åstadkommit under de 5 år vårt nätverk funnits. Så presentationen blev som ett litet 5 års-jubileum kan man säga. Foldern , filmen och presentationen kan du se här nedan. Vi har även fått ett antal ex av foldern i fysisk form så säg till om vill ha en sådan.

Här kan du se filmen om Edsbrobygden

LEA-projektet inleddes vid årsskiftet 2019/2020 och har haft en lång väg genom perioder av Covid-19 och andra hinder. Framtid Edsbro har varit den som ansökt om projektet och vi har lagt mycket ideell tid på att få det att bli så bra som möjligt. Det har också varit 2 stormöten för hela bygden där vi inventerat hur läget ser ut i form av resurser, möjligheter, service, behov osv och vi har även tillsammans spånat idéer och framfört konkreta önskemål om hur Edsbrobygden ska kunna utvecklas. LEA-projektet bygger även på statistik från Statistiska Centralbyrån och en del av projektet handlar om hur man kan ta tillvara de resurser som finns i bygden. Klicka på bilden nedan och läs LEA-foldern om vår bygd:

Folder LEA Edsbrobygden
Här kan du läsa foldern om LEA Edsbrobygden
Mikael Olausson om Framtid Edsbro på Landsbygdsforum 2022 – klicka på bilden för att se presentationen!

Mer sammanställd info: finns på vår huvudsida för LEA/Lokal Utvecklingsplan här