Cykelvägen till Lummevi – status

Vi har fått svar från Trafikverket vad som händer med cykelvägen till Lummevi.

De säger att de inväntar svar från regeringen som handlägger den överklagan som kom in 29/3-18. Det kan tänkas dröja ett tag innan beslut tas där, i bästa fall om 6 månader. Sen vet vi om planen vinner laga kraft eller om överklagan godkänns. Under tiden förbereder Trafikverket ärendet så att de är redo när beslutet tas.