Biblioteket räddat!

Efter starka protester och en hel del ideellt arbete har vi lyckats stoppa nedläggning av biblioteket. Igår tog Kultur & Fritidsnämnden beslutet att inte lägga ner. Se länk till NT-artikel här. Bibliotekets Vänner i Edsbro som nyligen bildats har nu ett viktigt arbete att bistå biblioteket med förslag, aktiviteter och inte minst marknadsföring. Inom kort kommer inbjudan till möte i maj. Håll utik! Meddela här om du vill vara med i Bibliotekets Vänner i Edsbro.