Bibliotekets Vänner Edsbro

Nu startar Bibliotekets Vänner Edsbro som en fristående grupp för att dels rädda vårt bibliotek men också vara som en vängrupp som biblioteket kan få stöd från, och som kan komma med idéer och bidra ideellt med att sprida info om biblioteket.

NU BILDAR VI BIBLIOTEKETS VÄNNER I EDSBRO.
BIBLIOTEKET SKA UTVECKLAS, INTE AVVECKLAS!
Inför hotet att kulturnämnden väljer att lägga ned vårt bibliotek bildar vi nu Bibliotekets vänner i Edsbro.
Vi menar att bibliotekets 5 veckotimmar på en för de flesta tillgänglig tid, inte alls kan ersättas av en halvtimmes stopp med buss på en för de flesta otillgänglig tid.
Vi menar att den marginella besparing kommunen möjligen gör på ett byte till buss inte alls motsvarar den förlust vi i Edsbro gör.
Vi menar att kommunen istället med hjälp av lokala ideella krafter kan och bör stärka och utveckla verksamheten.
Vi menar att kulturnämnden därför i första hand ska avslå förslaget om uppsägning av hyresavtalet, i andra hand ska bordlägga det igen till dess alternativ utretts och prövats.
Vi kommer att inom kort bjuda in till en träff i Edsbro för att samla fler biblioteksvänner. Välkommen att hör av dig redan nu.
Edsbro den 10 april 2019
Casten von Otter, Karin Tengvald, Lars Björklund,
Mikael Olausson, Ove Blomqvist.

Vill du vara med? Tillsvidare går det bra att använda Framtid Edsbros kontaktsida, länk här.