Fiberutvidgningen fortsätter i bygden

Fiber

Steg för steg fortsätter fiberutbyggnaden i Edsbrobygden. Förutom Ununge där arbetet pågår, om än långsamt, så jobbas det för fullt med avtal för markägare på flera håll och kanter i vår bygd och där beräknas det börja byggas nu sommar.

På senaste mötet i vår bredbandsgrupp deltog 11 personer, där som vanligt den ansvariga från IP Only respektive Norrtälje Energi berättade och svarade på frågor. Här nedan ser du statusen för de områden som fått beviljat stöd ifjol och hur statusen är där och likaså de som ännu inte blivit beviljade och vilka som är med i ansökan för statligt stöd från PTS i år. Vi pratade även om att IP Only nu tagit över som s.k. kommunikationsoperatör (Telia hade den uppgiften tidigare) åt Norrtälje Energi, vilket visat sig vara lite krångligt (verkar som Telia motarbetar skiftet). En del har fått störningar i överförningen, vilket är viktigt att anmäla till den operatör man har (ex Telia, Banhof etc).

Nästa möte planeras i december/januari för att följa upp projekten, vill du få inbjudan kontakta oss här. Besked om godkänt stöd från PTS lägger vi ut här i november.

Status för våra olika områden:

Områden där fiber byggs eller är på gång (samtliga IP Only): Uppdaterat 18/6-22 i kursivt

Ununge: Utbyggnaden av fiber pågår. Återstår en del innan det är klart. Arbetsmöte 8 juni. High Score Entreprenad AB ny entreprenör.
Åla Gård, Hansjötorp och Buddbolsvägen: Start inom kort. Byggbeslut taget.  
Sonö: Markavtal så gott som klart, men ett hinder uppstått där (fornlämning) som dock ser ut att lösas. Byggbeslut taget. 
Vagn mm: Byggbeslut taget även här.
Rekinde samt väster/söder om Smara: Lite försenat, beräknas påbörjas i höst.
Ladbol, Johannesberg, Johanneslund: Samma som Rekinde mm, se ovan. Kräver dock anslutning från Lindholmen/Smara. 
Smalsjön, Björksättra, delar av Sättraby samt S. Sättraby – Görvälstorp: Infomöte för markägare i Sättraby bygdegård planeras. (Bygdegården lovas f.ö. fiber).

Områden som ingår i PTS-stöd i år:

Skenninge-Dumran-Myskja-vägarna: Ingår i Norrtälje Energis ansökan i år.
Nybro, Skarnbro: Ingår i Norrtälje Energis ansökan i år. (Hällsätra ingår ej, se nedan).
Västerbol, Fansättra, Kragsta, Tranbol mm: Ingår i IP Onlys ansökan i år. Lite mer hoppfullt i år.

Övriga områden:

Bränntorpsvägen: IP Only ska titta om det går att få med detta projekt i en PTS-ansökan.
Hällsätra: Ingår ej i Norrtälje Energis ansökan, pga för få permanentboende där. Kan bli aktuellt senare. 
Vagnåla: Ingår ej i IP Onlys ansökan. 
Koludden: IP Only har övertagit fibern från Telenor/OU. Efteranslutningar ska ske där. 
Övrigt områdeMeddela oss här om ditt område ej finns omnämnt nånstans.

Gå till vår sida om fiber och bredband