Hopp om bättre busstrafik

Buss i Edsbro

Framtid Edsbro har i flera år legat på såväl SL, regionen och kommunen om att förbättra bussförbindelserna till och från Edsbro. Framförallt att lättare kunna ta sig till Norrtälje utan att behöva byta i farliga vägkorsningar i Unungehöjden. Men vi har även legat på för att öka turtätheten till Uppsala samt till Rimbo och Stockholm, framförallt med mer tider kvällar och helger.

Nu har Norrtälje kommun gått ut med en skrivelse för att få Region Sthlm att förbättra flera turer i kommunen. De framför bl a att linje 639 (Stockholm-Rimbo-Edsbro-Hallstavik) bör göras om till stombusslinje (blåbuss) med tätare turer. Likaså att det bör bli fler turer, framförallt på helger, på Uppsalalinjen 808 (Uppsala-Knutby-Edsbro-Norrtälje) som från Edsbro inte innebär byten till Norrtälje. Länk till artikel i NT (pren. krävs).

Det är Regionerna och SL/UL som avgör frågan, så vi får se vad som nu händer. Det verkar också som företaget som vann upphandlingen till trafiken här i kommunen har en del förslag som vi får återkomma om.

Gå till vår sida om allmänna färdsätt