Bygderåd skapat

I söndags 4 oktober 2020 bildades officiellt Edsbro bygderåd. Inledningsvis består det av representanter från bygdens alla föreningar, och har till syfte att synkronisera behoven i bygden och tillsammans främja arbetet för en levande bygd. Framtid Edsbro är sammankallande till dessa rådsmöten som ska ske 3 gånger per år runt om i bygden. Nästa möte sker i januari.