Resursinventering på fredag

NU BEHÖVS DINA TANKAR OCH LOKALKUNSKAPER!

Lokalekonomisk analys för Edsbrobygden


Kom och dela med dig av dina lokalkunskaper och tankar kring Edsbrobygdens nuläge och framtidsvision. Med metoden lokalekonomisk analys (LEA) kombineras SCB-statistik med lokalbefolkningens kunskaper. Tillsammans tar vi fram en faktabaserad rapport som grund för en gemensam vision-utvecklingsplan för Edsbro. Vilka resurser ser du som outnyttjade och försummade?

Varmt välkommen!

Fredagen den 26/6, kl: 18:00-20:00.

Plats: Edsbro park vid grill och boulebanan.

Anmälan: Via Framtid Edsbros hemsida eller Facebook grupp.

Frågor: Mikael Olausson 070-7250424

I små grupper går vi en promenad där vi tillsammans listar Edsbros resurser. Det finns möjlighet att grilla medhavd mat samt boulespel.

På grund av rådande covid-19 pandemi är det viktigt att du som vill delta är helt frisk och symptomfri, respekterar 2-metersreglen och i övrigt vidtar Folkhälsomyndighetens rekommendationer under pandemiutbrottet.

Arrangörer: Framtid Edsbro Coompanion Roslagen