Uppdaterad fiberinfo

Här är senaste uppdateringarna kring bredband i vår bygd. För såväl Edsbro tätort, för Smara, Ununge och för övriga områden.

Edsbro 18/3-20: De ca 10-15 installationer i hemmen som skulle gjorts nu är uppskjutna pga coronasituationen. Men BRS ska undersöka om det finns några möjligheter att lösa detta på något sätt. I veckan kommer annars de flesta i Bro att driftsättas, och några till. De sista borrningarna under asfaltvägarna görs klart förhoppningsvis denna vecka.
De blåa markeringarna här och var är för att märka ut fiberdragningen, och göra en exakt karta över allt. 

Edsbro tätort med viss omnejd (Norrtälje Energi). Ungefär hälften har redan fått sin fiber klar att använda. Resterande ska bli klara nu i mars. Från denna vecka börjar de 6 borrningarna under vägar, som då fogar samman hela området och gör att resterande anslutna fastigheter snart kan börja använda fibern. Nån vecka därpå beräknar BRS att göra ihopfogningar (ex blåsa in fiber i rören) vid borrningarna, samt driftsätta alla installerade fastigheter. I samma veva installeras ett tiotal fastigheter som då också kan anslutas och gå i drift. Här är lite siffror:

  • 45% av fastigheterna är driftsatta (= klara att använda fibern). Här räknar vi ej in Brogärdet som driftsattes för 2 år sen.
  • 45% är installerade men ej driftsatta. Planerat göras klart v12-13.
  • 10% är ännu ej installerade. Planerar göras v12-13.
  • De fastigheter som ej hann komma med i denna omgång, kommer att efteranslutas. Detta är beräknat till senare i vår/försommar om allt går som det är tänkt.

Smara (IP Only): De flesta anslutna fastigheter i Smara har fått fibern driftsatt och klar. Några fastigheter väntar på driftsättning. I vår kommer övriga erbjudas fiber. Pär i Smara har gjort ett bra jobb! Här är lite siffror:

  • 83% av fastigheterna är driftsatta (= klara att använda fibern).
  • 17% är ännu ej installerade/driftsatta. Planerat göras klart inom kort.

Övriga bygden: Flertalet fastigheter i Sättraby (Telia) och Koludden (Telenor) har sen något år fått fiber. Vi har stora förhoppningar att Ununge ska få fiber inom kort, vi jobbar där vidare med kontaktpersoner hos bolagen. För andra områden, speciellt de som ligger långt från huvudvägarna, räknar vi med att de kan ta längre tid. Vill ert område bli anslutna så meddela oss, eller gå med i vår arbetsgrupp för bredband. Kontakta oss här.

Detta gör du själv vid driftsättning:
Du kan se på din mediakonverter (boxen som fiberinstallatörerna monterat i ditt hus) att lampan ovanför den nedersta/yttersta gröna också lyser. Då är det klart. Ett abonnemang hos en operatör krävs för att kunna använda fibern. Jag rekommenderar för säkerhets skull att man också ringer den operatör man valt (ex Telia, Bahnhof etc) och ser till att fiberabonnemanget verkligen går igång. Har du inte redan fått router (och ev tv-box mm) så kan man prata med samma operatör och be dem skicka redan nu. De ska även vara behjälpliga med support på hur man installerar routern (lättare instruktioner brukar medfölja, och utförligare finns ofta på deras hemsida). Vi hoppas det inte blir något bakslag med avbrott i anslutningen, vilket ibland kan ske de första veckorna.

Läs mer på vår sida om fiber/bredband: Länk här