Facebookgrupp startad

Nu har vi startat en Facebookgrupp där dels Framtid Edsbro kan informera om vad som sker i utvecklingsarbetet och dels även bygdens invånare kan delta mera genom att komma med förslag, önskemål och feedback. Syftet är att det ska vara dubbelriktad kommunikation. Här är en länk till sidan: https://www.facebook.com/groups/941780712906656/