Vad har Framtid Edsbro gjort 2021?

Framtid Edsbro

Undrar du vad Framtid Edsbro har gjort under 2021 så kommer här en lista på vad som gjorts inom alla de områden som vi engagerar oss i. Vill du vara med och bidra till en ännu bättre och mer levande och blomstrande bygd så kontakta oss och var med och driv de just frågor som du tycker är intressant! Här är listan på vad som har gjorts i Framtid Edsbro under 2021:

 • Aktivitetspark i Edsbro: Fortsatt att bedriva lobbyarbete och ha dialog, som kommunen nu beslutat bygga.
 • Bredband: Fortsatt att driva och informera om fiberutbyggnaden, koordinerat mellan bygdens områden och bolagen samt kommunen. Under året har utbyggnad skett i Ununge. Positiva beslut har tagits för Vagn, Sonö, Rekinde, Hansjötorp, Enlund, Åla, Johanneslund-Ladbol mfl områden.  Troligen även Smalsjön, Söder om Sättraby.
 • Återvinningsstationen: Påbörjat en dialog och lobbyarbete med kommun och FTI för att snygga till och förbättra återvinningsstationen i Edsbro.
 • Landsbygdsråd: Fortsatt ha representant i kommunens landsbygdsråd. 
 • Egen bygd: Vi har fått Edsbrobygden att räknas som en egen bygd i landsbygdsrådet (i stället för att ingå i Rimbo- sjuhundrabygden).
 • Vunnit utmärkelse som Årets Lokala Utvecklingsgrupp av Hela Sverige ska leva, Stockholms län. Diplomet sitter uppsatt på ICA Edsbro.
 • Värdegrund: Formulerat och beslutat om värdegrund för Framtid Edsbro.
 • Bygderådet: Fortsatt vara sammankallande för Edsbro bygderåd, för föreningar från hela bygden.
 • Bygdesida: Ordnat att bygden har en gemensam webbsida – www.edsbrobygden.se som nu finns registrerad på EHF. Kalendarium för alla föreningar ska tillkomma.
 • Webbsida: Fortsatt att utveckla vår egen webbsida www.edsbro.org
 • Facebook: Fortsatt att sköta vår Facebooksida för Framtid Edsbro, som nu har 268 medlemmar.
 • Bibliotekets Vänner: Fortsatt dialog med biblioteksledningen om Edsbros bibliotek.
 • Julgransevent: Trivselevent med att klä julgranen i samarbete med EHF.
 • Film: Medverkat i en film om Edsbro för Resesällskapet/Stadsröra.
 • Hela Sverige ska leva: Fortsatt att vara medlemmar.
 • Debattartiklar: Fått in flera debattartiklar i Norrtelje Tidning om landsbygdssatsningar.
 • Övrigt: Fortsatt ha bevakning om allmänna färdmedel, cykelvägar, bostadsbyggande, skol- och förskolefrågor samt övrig service. 
 • Möten: Haft 5 möten under 2021 samt ett flertal möten i olika arbetsgrupper.